Melumallinnus

Melumallinus osana ympäristölupaprosessia tai ympäristöluvan mukaista toimintaa on tapa selvittää toiminnasta aiheutuvan melun leviäminen ympäristöön, jos kyseessä on melua aiheuttava toiminta. Paras keino tähän on mallinnus, jonka perusteella melun leviäminen ympäristöön ennustetaan perustuen melupäästöön ja ympäristöolosuhteisiin. Mallinnus on usein mittauksia parempi metodi, sillä mallinnustulokseen ei vaikuta kyseisen hetken sääolosuhteet tai vuodenaika. Mallinnuksella saadaan myös tieto kaikkien toiminnan melulähteiden yhteismelusta eli pahin mahdollinen skenaario. Myös tieliikenteen aiheuttama melu voidaan ottaa huomioon yhteisvaikutuksissa.  

Varsinkin ympäristölupahakemuksissa, lupapäätöksien lupamääräyksissä tai YVA-menettelyissä vaaditaan usein melumallinnusta. Ecobio käyttää mallinnuksissa viranomaisten hyväksymää CadnaA-ohjelman uusinta versiota. Malliin syötetään melupäästön tiedot sekä ympäristöolosuhteet, kuten pintojen heijastavuudet, optimaaliset sääolosuhteet melun leviämiselle ja alueen maaston muodot. Mallinnuksen perusteella voidaan todeta, ylittyykö toiminnan seurauksena melutason raja-arvot lähimmissä herkissä kohteissa. Melutason raja-arvoina käytetään arvoja, jotka on esitetty Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992). Päätöksessä on annettu ohjearvot mm. asuin- ja loma-asuinalueille päivä- ja yöaikaan.  

Laadimme melumallinnuksia teollisuuden ja logistiikan tarpeisiin, kaavahankkeiden materiaaliksi sekä yksittäisten meluavien toimintojen vaikutuksien selvittämiseksi.  

Tarvittaessa Ecobion asiantuntijat suosittelevat keinoja meluhaitan pienentämiseen. Näitä voivat olla esim. meluavan laitteen toiminta-ajan rajoittaminen tai meluesteiden asentaminen. Meluesteiden toimivuutta voi testata melumallinnuksen avulla helposti, joten meluvaikutusten pienentämiseen löytyy usein sopiva ratkaisu.    

Ecobion tekemiä melumallinuksia yrityksille:
  • DP Recyling Oy
  • Urjalan Romu Oy
  • Hangon Satama Oy
  • Oy Kantvik Shipping Ltd
  • Suomen Ilotulitus Oy
  • Seaport Logistics Oy
  • Virmutjoen maa-aineksen ottoalueen melumallinnus 
  • Hangon Satama Oy
  • Rautjärven riistanhoitoyhdistys
  • Ekokem Oyj

Ota yhteyttä

Masi Mailammi

Sähköpostilla: masi.mailammi@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 2300

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut