Home » Webinaribliotek

Webinarbibliotek

Välkommen till Ecobios webinarbibliotek!

Härifrån hittar du alla våra inspelade webinarer som du lätt kan kolla då det passar dig bäst! Du behöver bara fylla i formuläret för det valda webinariet varefter du får en länk och ett lösenord till ditt email för att se på webinariet. Våra webinarier och deras formulär hittas nedan. Det går att hitta formuläret genom att trycka på webinariets titel. Vi har webinarier på både finska, svenska och engelska.

Ifall du har önskemål på vad vi skall behandla i våra kommande webinarier kan du föreslå dem här!

Ifall du har några frågor eller vill höra mer om våra tjänster, kan du kontakta oss härifrån!

Kommande webinarer:

  • Ecobio Manager -presentation: Our Digital Solution for the EU Taxonomy – Join us for a free 30 min presentation and we will show how the new section in our digital solution, Ecobio Manager, will help you to turn the complex set of EU Taxonomy requirements into a smooth and straightforward work process for your team. The free online presentations are held in English on 26.10, 16.11, and 7.12.

Inspelade webinarer:

Aktuellt
Kemikaliekrav