Ansvarar du för hållbar utveckling?

Vi är den rätta samarbetspartnern för dig inom hållbar utveckling.

Gör du resultat med hänsyn till naturen och i enlighet med kraven?

Vi är den rätta samarbetspartnern för dig inom hållbar utveckling..

Hållbar utveckling som gagnar affärsverksamheten

Vi erbjuder konsulttjänster inom hållbar utveckling samt Ecobio Manager, en molntjänst för EU taxonomi, uppföljning och kontrollering av förordningar, kemikalier och risker hos företag och övriga organisationer. Ecobio hjälper er att kombinera målen för hållbar utveckling med framgångsrik affärsverksamhet.

Ta kontakt

Vi förändrar världen med våra tjänster för hållbar utveckling.

VÅRA TJÄNSTER

Djup kompetens inom miljö, kemi och företagsansvar

Med hjälp av våra experter förvandlar ni utmaningarna med hållbar utveckling till ett kassaflöde med respekt för naturen. Vi sköter er verksamhets och era produkters myndighetsärenden i enlighet med era mål och med förståelse för myndigheternas krav – tillsammans.

Våra experter hjälper i allt från små till stora projekt och årliga avtal inom företagsansvar och hållbar utveckling. Vi har över 30 års erfarenhet bland annat inom; cirkulär ekonomi, klimatförändring, energianvändning, kemikaliers REACH registreringar, biodiversitet, ledningssystem, koldioxidavtryck och miljökonsekvensbedömningar.

Bekanta dig närmare med våra tjänster nedan.

Ladda ner våra nyaste publikationer!

whitepaper

How to Apply EU’s Taxonomy Regulation and Reporting Requirements

Vår whitepaper presenterar fem steg för att uppfylla kraven gällande EU:s taxonomiförordning.

Ladda ner

whitepaper

How the Biocide Product Regulation Functions in the EU and Its Main Obligations to the Biocide Suppliers

Vår whitepaper hjälper att få er biocidverksamhet att fungera smidigt.

Ladda ner

BROSCHYR

A Digital Solution for the UN Global Compact and UN SDGs

Vår omfattande broschyr hjälper företag globalt att hantera sitt engagemang till UN Global Compact och de relaterade juridiska kraven inom hela företaget.

Ladda ner

Konsulttjänster

Ledningskonsultering, strategi och rapportering

Genomslagskraft i ledarskapet

 • Strategiutvärdering
 • System (ISO 14001, 45001, 50001)
 • Miljöchefstjänst
 • Certifiering
 • Hållbar finansiering

Bekanta dig med tjänsten

Kemikalier och produktsäkerhet

Trygghet och konkurrensfördelar för produkterna

 • Kemikalier, REACH och biocider
 • Säkerhetsdatablad
 • Produkternas miljöeffekter
 • Produkter i cirkulär ekonomi

Bekanta dig med tjänsten

MKB, tillstånd och andra myndighetsärenden

Kravefterlevnad på verksamhetsstället

 • Miljö
 • Säkerhet
 • Energi och klimat
 • Cirkulär ekonomi och avfallshantering
 • Fastigheter och miljö

Bekanta dig med tjänsten

Forskningstjänster

Vi utreder och hittar lösningar

 • Livscykelanalys för produkter
 • Modellering av utsläpp
 • Naturutvärderingar
 • Hållbar utveckling och samhälle
 • Energiomställning
 • Lagstiftningens inverkan

Bekanta dig med tjänsten

MOLNTJÄNST

Ecobio Manager

Ecobio Manager är ett smidigt SaaS verktyg för effektivare uppföljning av krav gällande hållbar utveckling. Tjänsten erbjuder:

 • EU taxonomi rapportering
 • Hantering av författningar och kemikalier i många länder: Europeiska unionen, Finland, Sverige, Norge, Danmark, Förenta staterna, Kalifornien
 • Författningssamlingar: miljö, kemikalier, arbetsmiljö, hållbar utveckling, företagsansvar och produktansvar
 • Mångsidig kemikaliehantering
 • Säkerhetsdatablad
 • Uppföljning av ämnesbegränsningar
 • Bedömning av kravefterlevnad
 • Riskbedömning

Med oss tar du digitala framsteg framför andra!

Välkommen att bekanta dig med Ecobio Manager-tjänsten! Beställ en avgiftsfri demo eller kom överens om ett presentationsbesök: sales@ecobiomanager.com!

Bekanta dig med tjänsten

 

 

 

 

Våra kunder

Med våra sakkunnigtjänster har vi uppnått en stark ställning som experter som anlitas av föregångarföretag. Många av våra kunder är internationella bolag med miljardomsättning. Vi hjälper också mindre hemmamarknadsföretag, börjandes från startups.

”Ecobio demonstrates good customer service. They are flexible and always answer questions as and when they arise.”
Vapo Oy, Katja Oksala, Senior Manager, Quality

”In terms of Ecobio Manager service, the usability is very impressive and I appreciate the software’s flexibility. I am also happy with the fact that we have a good contact person to turn to.”
Cargotec Oy, Jussi Korpela, Director, Quality Systems

”I am particular pleased with their friendly customer service and their flexibility.” Onninen Oy, Patrik Vesterinen, Quality Manager

”I am pleased that the Ecobio Manager service is always up to date. I’m also very pleased that once a year our specific needs are thoroughly discussed and the service is then tailored to our specific requirements.”
IDO BathRooms Oy, Thomas Kronberg, Manager, Process Development and Environment

Nyheter

Nyheter och uppdateringar från Ecobio.

Är du ett kemikalieproffs? Testa vad du vet om varningsmärken på kemikalier!

Ecobio har gett ut ett kemikalietest med vilket du kan mäta din kunskapsnivå om kemikalier. Spelet är avsett för dem som använder kemikalier och dem som arbetar med kemikalier. Känner du redan de nya varningsmärkena? Spela och testa din sakkunskap. För en god prestation får du ett certifikat att hänga upp på väggen.

We help you balance business and nature.

Vi ser in i framtiden

”Min dröm är att skapa miljölösningar som används av företag världen runt.”

Sanna Perkiö, Ecobios grundare, styrelseordförande, teknologie doktor

Läs mer

VÅR VERKSAMHET STYRS AV KLARA VÄRDEN

Naturen

Naturen är unik och omätligt värdefull. Vi arbetar för naturens mångfald, hållbar användning av naturresurser, en ren livsmiljö och människornas välbefinnande.

Affärsverksamhet

Våra tjänster bidrar synligt till våra kunders ekonomiska värde, kravefterlevnad och utmärkta rykte. Vi gör svåra uppgifter lätta och inspirerande för våra kunder.

Teknik

Vi löser miljöutmaningarna genom att utnyttja teknologi på ett påhittigt sätt. Vi verkar i knutpunkten mellan hållbar utveckling och informationsteknik. Vi delar med oss av vår sakkunskap med hjälp av tekniken.

Tillsammans

Vi handlar i smidigt samarbete med våra kunder, myndigheter, forskare och andra intressegrupper. Vi har respekt för olika parters värden och åsikter.

TA KONTAKT

Experterna nära dig

Vår expertis är alltid nära dig. Vårt skickliga, pålitliga och erfarna team löser dina komplexa utmaningar.

Kontakta oss per telefon, e-post eller via kontaktformuläret nedan, så svarar vi så snabbt som möjligt.

KONTAKTPERSONER

TARU HALLA
Verkställande direktör
E-post: taru.halla@ecobio.fi
Telefon: +358 20 756 9456

Malena Weurlander

MALENA WEURLANDER
Senior Sales and Account Manager, Ecobio Manager
E-post: malena.weurlander@ecobio.fi
Telefon: 020 756 9459

Henrik Österlund Ecobio Oy

HENRIK ÖSTERLUND
Konsultverksamhet, chef
E-post: henrik.osterlund@ecobio.fi
Telefon: +358 20 756 9457