Home » SCIP tietokanta ja esineet

SCIP tietokanta ja esineet

SCIP (Substances of Concern In Articles/(Products)) on EU:n kemikaaliviraston tietokanta, jonne kerätään tietoja esineistä ja niiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC-aineet). 

Velvoite koskee esineitä ja esineitä sisältäviä tuotteita, jos ne sisältävät yli 0,1% SVHC-ainetta. Esimerkkejä ilmoitettavista tuotteista ovat koneet, laitteet, valaisimet, työkalut, putket, elektroniikka, komponentit, huonekalut, astiat, pakkaukset ja ruuvit.

SCIP-tietokanta kerää tietoa näistä erityisen haitallisista aineista, jotta tieto aineesta on saatavilla koko toimitusketjussa, loppukäyttäjillä ja jätteenkäsittelyssä. Osa tietokantaan laitetuista tiedoista on julkisia ja niitä pääsee tarkastelemaan niin kuluttajat kuin jätteenkäsittelijätkin.

 

Miten SCIP velvoittaa yrityksiä?

Tietokantavelvoite on säädetty jätepuitedirektiivin muutoksella ja se on toimeenpantu Suomessa kemikaalilain muutoksella 716/2021. Kemikaalilainsäädäntö koskee myös monelta muilta osin esineitä ja niiden sisältämiä hyvin haitallisia aineita.

REACH-asetus säätää erilaisia ainerajoituksia, jotka voivat koskea esineitä. Esimerkiksi nikkelin pitoisuutta koruissa on rajoitettu. Yritysten tulee varmistua, että tuotteet ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia ja että ne eivät sisällä kiellettyjä aineita tai kiellettyjä pitoisuuksia rajoitettuja aineita.

Joidenkin aineiden käyttö voi vaatia luvan. SVHC-aineista tulee tiedottaa toimitusketjussa ja niistä tulee ilmoittaa tietokantaan. Yritysten tulee olla selvillä velvoitteista ja noudattaa niitä. 

SCIP-velvoitteet 

Vuoden 2021 alusta alkaen yritysten on pitänyt ilmoittaa tuotteidensa sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista, SVHC-aineista ECHA:n SCIP-tietokantaan.

SVHC-aineiksi luetteloidaan aineita, joilla on erityisen haitallisia ominaisuuksia, esimerkiksi syöpää aiheuttavat, lisääntymiselle vaaralliset, hormonitoimintaa häiritsevät, hengitysteitä herkistävät tai pysyvät, kertyvät ja myrkylliset (PBT) aineet. 

Vaatimusten täyttämisessä täytyy toimia järjestelmällisesti ja jäsentyneesti.

Ecobio whitepaper: Miten selättää yrityksesi SCIP-velvoitteet?

Whitepaperin avulla saat tiiviisti ja kattavasti tietoa velvoitteista ja niiden hallinnasta.

Whitepaper sisältää seuraavat osiot:

 • Kenen pitää tehdä SCIP-ilmoitus?
 • Miten SHVC-aineen pitoisuus lasketaan esineestä?
 • Mitä tietoja vaaditaan?
 • Miten tiedot toimitetaan?
 • Mitkä ovat esineiden valmistajien ja EU-maahantuojien keskeisimmät REACH-velvoitteet?
 • Hankalimmat vaatimukset ja niiden taklaaminen
 • 6 askelta vaatimusten täyttämiseen

LATAA WHITEPAPER 

SCIP-ilmoitus 

Ilmoitus pitää tehdä, jos tuote tai sen osa eli esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1%:a. Ilmoitusvelvollisuus on uusi velvoite esineiden toimittajille. Lainsäädäntö on edellyttänyt jo aikaisemmin, että esineiden toimittajat tiedottavat SVHC-aineista toimitusketjussa.

Keitä Ilmoitusvelvoite koskee?

Ilmoitusvelvoite koskee kaikkia yrityksiä, jotka ovat mukana esineiden toimitusketjuissa. Esimerkiksi valmistajat, jakelijat, kokoonpanijat ja maahantuojat ovat velvoitettuja ilmoittamaan tietoja tietokantaan.

Jokaisen yrityksen pitää tehdä oma ilmoituksensa ja saada oma SCIP-numeronsa. Suoraan ja ainoastaan kuluttajille esineitä toimittavien jälleenmyyjien ei tarvitse toimittaa tietoja tietokantaan. Ilmoitukset tehdään ECHA:n tietokantaan. Toimittajilta saatuja SCIP-numeroita voi hyödyntää viittaamalla omissa ilmoituksissa niihin. 

Ecobio auttaa kaikissa SCIP-velvoitteisiin liittyvissä asioissa, kuten 
 • Toimittajakyselyiden laatiminen
 • Tietojen läpikäynti ja arviointi
 • Ilmoitukset
 • Yksinkertaistetut ilmoitukset (SSN)
 • Ilmoitusten päivitykset
 • Vaatimustenmukaisuustodistukset
 • Koulutukset
 • Yrityskohtaisten toimintaohjeiden laadinta
 • Yrityskohtaiset tulkinnat

We help you balance business and nature.

Ota yhteyttä

Ecobio Oy asiantuntija Anne Kallioinen

Tutustu myös muihin palveluihimme

SVHC-aineet

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut