Ecobion oman hiilijalanjäljen laskenta

Yrityksen hiilijalanjälki tarkoittaa yrityksen toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen yhteissummaa eli ilmastoa lämmittävää vaikutusta. Hiilijalanjälki ilmoitetaan yleensä yhden kalenterivuoden ajalta ja se ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina. Ekvivalentit ovat yhteismitta, joka sisältää kaikki seitsemän Kioton protokollassa määritettyä kasvihuonekaasua hiilidioksidiksi muutettuna. Kasvihuonekaasut lämmittävät ilmastoa eri voimakkuuksilla, joten ekvivalenttimuoto antaa tästä lämmityspontentiaalista helposti hahmotettavan yhden luvun.   Hiilijalanjälki jaetaan GHG-protokollan mukaan kolmeen eri …

Lue lisää

Ennallistamisasetus astui voimaan – mitä yritysten tulee tietää?

Ennallistamisasetus astui voimaan heinäkuussa 2024. EU:n ennallistamisasetus tähtää luontokadon eli luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen ja luontoarvojen vahvistamiseen. Lisäksi asetuksella parannetaan muun muassa luonnon kykyä kestää yleistyviä sään ääri-ilmiöitä, turvata ruoantuotanto sekä mahdollisuuksia saavuttaa ilmastoneutraalius.  Helmikuussa EU:n parlamentissa ja kesäkuussa EU:n neuvostossa hyväksytty asetus tähtää luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen laajasti eri ympäristöissä – niin rakennetussa kuin rakentamattomassa.  …

Lue lisää

Yritysvastuudirektiivi CSDDD – Mikä se on?

EU sääntelee jatkossa tarkemmin yritysten toimintaa vastuullisuuden saralla, kun pitkän poliittisen neuvottelun takana ollut yritysvastuudirektiivi (CSDDD) julkaistiin 6. heinäkuuta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Direktiivin tarkoituksena on ennen kaikkea varmistaa suurimpien yritysten vastuunkanto omien toimiensa ja liikesuhteidensa aiheuttamista haitallisista ihmisoikeus- tai ympäristövaikutuksista. CSDDD on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 26.7.2026. Huolellisuusvelvoitteella tarkoitetaan yritysvastuun kontekstissa riskiperusteista huolellisuutta …

Lue lisää

CBAM – kaikki mitä sinun tulee tietää hiilirajamekanismista

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), eli hiilirajamekanismi, on EU uusi lainsäädäntö, jonka tavoitteena on estää hiilivuotoa ja edistää maailmanlaajuisia päästövähennyksiä. Isossa kuvassa se tukee EU:n nykyisiä ilmastotavoitteita. Niiden mukaisesti kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosenttia ja ilmastoneutraalius saavutetaan vuoteen 2050 mennessä. Miksi CBAM on tärkeä? CBAM on keskeinen työkalu EU ilmastopolitiikassa, sillä …

Lue lisää

Ecobion tiimi vahvistuu taas!

Olemme innoissamme esitellessämme uuden jäsenemme Ecobion tiimissä. Tiina Paajanen liittyi joukkoomme vahvistamaan konsultointitiimiämme, tuoden mukanaan arvokasta osaamistaan. Hän tulee olemaan vastuussa biodiversiteettisolusta. Hänen asiantuntemuksensa tulee olemaan merkittävä lisäys työmme monimuotoisuuteen ja tehokkuuteen. Alla voit lukea enemmän Tiina Paajasen omista ajatuksista ja näkemyksistä liittyen hänen uuteen tehtäväänsä Ecobiolla. Mitä tulit tekemään meille? Olen johtava konsultti ja …

Lue lisää

Yritysten hiilijalanjäljen laskeminen

Hiilijalanjälki on mittari, joka kuvaa ihmisen toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuna (CO₂e). Hiilidioksidiekvivalentti on yhteismitallinen yksikkö, johon on niputettu kaikki Kioton protokollassa määritellyt seitsemän kasvihuonekaasua. Tämä mittari on keskeinen ympäristövaikutusten arvioinnissa, sillä se tarjoaa konkreettisen tavan tarkastella, vertailla ja seurata toimintojen ilmastovaikutuksia. Hiilijalanjäljen laskeminen on tärkeää, sillä se auttaa tunnistamaan ja vähentämään ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä.  …

Lue lisää

Kemikaaliluettelo – mikä se on? 

Kemikaaliluettelo on tärkeä osa kemikaaliturvallisuuden hallintaa. Mikäli työpaikoilla tai esimerkiksi kouluissa tai oppilaitoksissa käytetään kemikaaleja, niiden riskit on arvioitava ja hallittava. Kemikaaliluetteloon kirjataan kaikki työpaikalla käytettävät kemikaalit. Sen avulla varmistetaan, että kemikaaleja säilytetään oikein ja työntekijöillä on tarpeelliset tiedot kemikaaleihin liittyvistä riskeistä ja kemikaalien turvalliseen käsittelyyn sekä ohjeet oikeisiin ensiaputoimenpiteisiin vaaratilanteissa.  Kemikaaliluettelo työpaikoilla  Valtioneuvoston asetus …

Lue lisää

Mikä on ETS2 päästökauppajärjestelmä?

ETS2 on polttoaineen jakeluun kohdistuva päästökauppa, joka pystytetään jo toiminnassa olevan päästökauppajärjestelmän rinnalle vähentämään taakanjakosektorin päästöjä, tukien ilmastolaissa (423/2022) säädettyjä kansallisia ilmastotavoitteita.  Nykyiseen, yleiseen päästökauppajärjestelmään voidaan viitata lyhenteellä ETS (Emission Trading Scheme) tai ETS1, ja se on pystytetty jo vuonna 2005 edistämään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaalla ja taloudellisella tavalla.   Ketä polttoaineen jakeluun kohdistuva päästökauppa koskee?  ETS2 …

Lue lisää

EU:ssa säädettiin kuluneella kaudella huima määrä ympäristölakeja – Europarlamentaarikko Henna Virkkunen esittää huolensa lainsäädännön vaikutustenarvioinnista

Henna Virkkunen puhui Ecobion kestävyyssiirtymän supervoimat -seminaarissa Kestävän kehityksen tilasta ja EU:n lainsäädännöstä

Henna Virkkunen Ecobion Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö- seminaarissa Europarlamentaarikko Henna Virkkunen huipensi pääpuhujana Ecobion Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö –seminaaripäivän Kiasmassa 16.5.2024. Virkkunen pureutui puheenvuorossaan EU-tason kestävyyskysymyksiin ja lainsäädännön haasteisiin. EU lähestyy 5-vuotissyklinsä loppua ja poikkeuksellisen paljon on tapahtunut lainsäädännön saralla. Edellisissä europarlamenttivaaleissa ykkösteemaksi nousi ilmastonmuutoksen torjunta. Muista kohdatuista haasteista, kuten pandemiasta …

Lue lisää

Kestävyyssiirtymä vaikuttaa läpi arvoketjun – Keskon vastuullisuusjohtaja Riikka Joukio painottaa yhteistyön merkitystä

Riikka Joukio Keskon vastuullisuusjohtaja puhumassa Ecobion seminaarissa

Keskon tie vastuullisempaan liiketoimintaan, Riikka Joukio Ecobion Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö- seminaarissa Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio toi Ecobion Kiasmassa 16.5. 2024 järjestettyyn Kestävyyssiirtymän supervoimat: tekoäly, yhteistyö ja lainsäädäntö –seminaarin keskusteluun rautaista kokemusta. Joukio esitteli seminaariyleisölle, kuinka vastuullisuustyö näkyy Keskon arjessa. Vastuullisuus on ollut osa Keskon arkea jo pitkään – Vastuullisuus on …

Lue lisää