Home » Ympäristölainsäädännön vaatimustenmukaisuus

 

Ympäristölainsäädännön

 vaatimustenmukaisuus 

Ympäristölainsäädännön vaatimustenmukaisuus

Lainsäädäntö asettaa yrityksille runsaasti velvoitteita ympäristövaikutuksiin ja –riskeihin liittyen. EU:n tasolla teollisuuspäästödirektiivi (2010/75/EU) säätää teollisen toiminnan päästöjen ehkäisystä ja luvista, kansallisella tasolla keskeisin säädös on ympäristönsuojelulaki (527/2014). Näiden lisäksi on runsaasti tarkempaa lainsäädäntöä mm. eri toimialojen ympäristövaikutuksien ja –riskien ehkäisystä.

Ympäristö- ja vesilupamenettelyt, lupahakemuksiin liittyvät erillisselvitykset sekä lupapäätösten määräykset ovat keskeisin toiminnanharjoittajia työllistävä vaatimus. Lähes kaikki teollinen toiminta ja vesistöihin liittyvät hankkeet vaativat joko ympäristö- tai vesilupaa. Ympäristövaikutuksiltaan pienemmät toiminnat täytyy rekisteröidä tai niistä täytyy tehdä erillinen ilmoitus. Usein lupiin liittyvissä selvityksissä edellytetään erityisosaamista vesistö-, maaperä- tai ilmanlaatuvaikutuksista.

Ecobio tuntee EU- ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset erittäin tarkasti ja seuraa säännöllisesti niiden muutoksia. Ecobiolla on kymmenien vuosien kokemus lupahakemuksista, riskinarvioinneista, ympäristövaikutuksista ja muista teollisen toiminnan näkökohdista ympäristöön liittyen. Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua ympäristöasioiden hoitamiseksi joko projektiluonteisesti tai jatkuvalla sopimuksella. Ecobiolle on helppoa ulkoistaa ympäristöasioiden hallinnan, sillä meiltä löytyy poikkitieteellistä osaamista ja taustaa eri teollisuuden aloilta.

 

Ecobion palvelut ympäristölainsäädännön vaatimustenmukaisuudelle: