Home » Perustilaselvitys

Perustilaselvitys

Perustilaselvitykset

Teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitoksien eli direktiivilaitoksien lupamenettelyn yhteydessä täytyy laatia kertaluonteinen maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys, tai selvityksen tarpeen arviointi. Perustilaselvityksen tarve määritellään perustuen laitosalueella käytössä oleviin tai varastoitaviin kemikaaleihin, niiden päästöriskeihin ja ympäristöolosuhteisiin. Jos laitoksella varastoidaan tai käytetään suuria määriä vaarallisia kemikaaleja, perustilaselvitys täytyy todennäköisesti laatia. Varsinkin ympäristölle vaaralliseksi luokitellut kemikaalit (H4-alkuiset vaaralausekkeet) vaikuttavat perustilaselvityksen laatimisen tarpeeseen. Ympäristöhallinto on laatinut ohjeen, jonka perusteella voi arvioida perustilaselvityksen tarvetta. Tarpeesta kannattaa kuitenkin aina keskustella asiantuntijan kanssa, jotta turhaa työtä ei tehdä.  

Selvityksessä määritetään maaperän ja pohjaveden perustila, johon laitosalue tulee palauttaa toiminnan päättyessä. Perustilaselvitys tehdään aina kertaluonteisesti joko toiminnan käynnistyessä, tai kun ympäristölupaa muutetaan ensimmäisen kerran vuoden 2014 jälkeen. Jos toiminta alueella joskus päättyy, perustilaselvitys tehdään uudelleen ja tällöin vertaillaan, minkälaisia vaikutuksia toiminnalla on ollut maaperään ja pohjaveteen. Jos perustila eroaa toiminnan alussa määritellystä tilasta, maaperän tai pohjaveden tila tulee palauttaa alkutilanteeseen. Perustila on siis syytä määrittää aina huolella, sillä puutteellisesti tehty selvitys saattaa toiminnan loppuessa johtaa merkittäviin jälkikustannuksiin.  

Perustilaselvityksen laatiminen saattaa vaatia ympäristöteknisiä tutkimuksia, eli näytteenottoa maaperästä ja/tai pohjavedestä. Näytteenotto toteutetaan silloin, kun maaperän tai pohjaveden laadusta ei ole tarpeeksi tietoa perustilan määrittämiseksi. Tällöin laaditaan näytteenottosuunnitelma, joka hyväksytetään ympäristöviranomaisella. Näytteenotto kohdistetaan niille alueille, joihin on todennäköisimmin kohdistunut vuotoja tai päästöjä. Ecobio ei itse tee näytteenottoa tai laboratorioanalyysejä, vaan käyttää kumppania tai tarvittaessa kilpailuttaa näytteenoton.  

Tässä blogikirjoituksessa Ecobion asiantuntijat käyvät läpi perustilaselvityksen vaiheita askel askeleelta.  

REFERENSSIT
 • Amerplast Oy, joustomuovitehtaan perustilaselvitys 
 • RKW Finland Oy, joustopakkaustehtaan perustilaselvitys 
 • Formica IKI Oy, laminaattitehtaan perustilaselvitys 
 • Finex Oy, kemikaalitehtaan perustilaselvitys 
 • Ab Rani Plast Oy, muovikalvotehtaan perustilaselvitys 
 • Fortum Power and Heat Oy, neljän lämpökeskuksen perustilaselvitykset 
 • Punamusta Oy, painolaitoksen perustilaselvitys 
 • DP Metal Recycling Oy, jätteenkäsittelylaitoksen perustilaselvitys 
 • Kromatek Oy, pintakäsittelylaitoksen perustilaselvitys 
 • Helsinki Shipyard Oy, telakan perustilaselvitys 
 • Hyvinkään Lämpövoima Oy, voimalaitoksen perustilaselvitys 
 • Lantmännen Agro Oy, rehulaitosten perustilaselvitykset 
 • Olvi Oyj, panimon perustilaselvitys 
 • Padasjoki Chrome Plating Oy, pintakäsittelylaitoksen perustilaselvitys 
 • Tracegrow Oy, lannoitetehtaan perustilaselvitys 
 • Destaclean, jätteenkäsittelylaitoksen perustilaselvitys 
 • Huntsman P&A Finland Oy, titaanidioksiditehtaan perustilaselvitys 

Ota yhteyttä

Masi Mailammi

Sähköpostilla: masi.mailammi@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 2300

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut