Home » Kemikaaliasiantuntijapalvelut

Kemikaaliasiantuntijapalvelut 

Kemikaalien valmistajia, sekoittajia, maahantuojia, jakelijoita ja käyttäjiä koskevat EU:n ja kansallisen lainsäädännön velvoitteet. Myös esineiden sisältämät haitalliset aineet voivat aiheuttaa toimenpiteitä ja velvoitteita yrityksille. 

Ecobio auttaa yrityksiä velvoitteiden täyttämisessä, esimerkiksi EU:n REACH-, CLP- ja biosidiasetusten velvoitteiden tunnistamisessa ja hoitamisessa. 

Ecobion palvelut  

Kemikaalilainsäädännön velvoitteet 

Tuotteiden vaatimuksiin liittyvät selvitykset 

 • SCIP-velvoitteet esineille 
 • Biosidien, tehoaineiden ja biosidillä käsiteltyjen esineiden selvitykset 
 • Kasvinsuojeluaineiden selvitykset 
 • Lääkinnällisten laitteiden vaatimukset ja ilmoitukset Fimealle 
 • Tuotekohtaiset valmistelainsäädännön selvitykset 
 • Lannoitteiden ja biostimulanttien vaatimukset 
 • Rakennustuotteiden selvitykset 

Kemikaaliasiantuntijapalvelut toimipaikoille 

Turvallinen ja vaatimustenmukainen toiminta kemikaaleja valmistavissa, käyttävissä ja käsittelevissä yrityksissä ja toimipaikoissa vaatii laajaa osaamista ja jatkuvaa oppimista.  Yrityksellä ei aina ole mahdollisuuksia ja resursseja tähän.  Ecobio tarjoaa toimipaikoille ja yrityksille erilaisia kemikaaliasiantuntijapalveluja, sekä Ecobio Manager kemikaalihallintapalvelua. Kemikaaliasiantuntijapalveluita ovat esimerkiksi: 

 • KemiDigi-ilmoitukset ja määrätietoilmoitukset 
 • Kemikaaliluettelot KemiDigiin ja suhdelukulaskenta
 • Kemikaaliselvitykset 
 • Kemikaalien vaaraluokitukset 
 • Käyttöturvallisuustiedotteiden laadinta, tarkistus, päivitys ja käännökset 
 • Selvitykset altistumisen raja-arvoista 
 • Selvitykset kemikaalien varastointiin liittyvistä vaatimuksista 
 • Selvitykset kemikaalijätteisiin liittyen 
 • Vaarallisten jätteiden luokitus  
 • Kemikaalien korvaamiseen liittyvät selvitykset 
 • Turvallisuusneuvonantajan palvelu VAK-kuljetuksiin
 • Ecobio Manager kemikaalihallintapalvelu 

Ota yhteyttä, jos et löydä luettelosta toivottuasi kemikaaliasiantuntijapalvelua. Tarjoamme yrityskohtaisia ratkaisuja juuri teidän tarpeisiin! 

Ecobion toteuttamia hankkeita

Kemikaalit ja REACH

 • Fortum, Kahden aineen täysimittainen REACH-rekisteröinti
 • ROAL, Entsyymin REACH-rekisteröinti
 • Ekokem, REACH-koulutus
 • Kone, REACH-koulutus
 • SSAB Europe, Hämeenlinnan tehdas, Jatkokäyttäjän kemikaalivaatimusten selvitys

Asiakashyödyt

Toiminta on vaatimusten-mukaista
Kokenut kumppani säästää aikaa ja resursseja
Toiminnan negatiiviset vaikutukset ja riskit pienenevät