Home » Haitalliset kemikaalit

Haitalliset kemikaalit

Haitalliset kemikaalit ovat aineita tai seoksia, jotka voivat aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle, ympäristölle tai aiheuttaa fysikaalisen vaaran. Haitallisia kemikaaleja tunnistetaan ja arvioidaan esimerkiksi EU:n kemikaaliviraston toimesta.

Haitallisista kemikaaleista myödostetaan erilaisia listoja, ja niitä koskevat erilaiset rajoitukset, velvoitteet tai kiellot.  

Haitallisia kemikaaleja ovat esimerkiksi: 

 • CMR-aineet ja muut terveydelle vaaralliset aineet 
 • SVHC-aineet 
 • Luvanvaraiset aineet 
 • Rajoitetut aineet 
 • Hormonitoimintaa häiritsevät aineet 
 • Ympäristölle vaaralliset aineet 
 • Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

Haitallisten kemikaalien korvaaminen  

Haitallisten kemikaalien korvaaminen voi tulla yrityksissä ajankohtaiseksi monista syistä. Viranomaisten toimet ja lainsäädännön muutokset vaikuttavat yritysten toimintaan ja aiheuttavat tarvetta erilaisille muutoksille esimerkiksi kemikaalien suhteen.

Esimerkiksi EU:n kemikaalistrategia tavoittelee ihmisten ja ympäristön suojelua ja kannustaa toimillaan yrityksiä kehittämään kestäviä ja turvallisia kemikaaleja ja teknologioita.

Yrityksissä syitä kemikaalien korvaamiseen voi olla esimerkiksi:

 • Muuttuva kemikaalilainsäädäntö ja lisääntyvät ainerajoitukset 
 • Haitallisten aineiden käytön kielto tuotteissa 
 • Lisääntyvien rajoitusten aiheuttama työ ja kustannukset 
 • Kemikaalien korkea hinta 
 • Kemikaalien saatavuus tai toimitusketjun ongelmat 
 • Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaatimukset 
 • Työturvallisuuden vahvistaminen 
 • Valvontaan ja jätteenkäsittelyyn liittyvät kustannukset kemikaalia käytettäessä 
 • Tekniset ja rakenteelliset muutostarpeet kemikaalialtistumisen vähentämiseksi 

Ecobio auttaa kemikaalien korvaamisessa 

Kemikaalit voi korvata toisella vähemmän haitallisella kemikaalilla tai esimerkiksi muuttamalla koko prosessia tai tuotetta. 

Autamme yrityksiä kemikaalien korvaamisessa yhdistämällä kemikaaleihin liittyvän asiantuntijapalvelun ja Ecobio Manager kemikaalihallintapalvelun.   

Ecobio voi tukea yrityksiä kemikaalien korvaamisen eri vaiheissa:  

 • Keräämällä tietoa käytössä olevista tuotteista  
 • Auttamalla tunnistamaan ensisijaisesti korvattavat kemikaalit  
 • Etsimällä vaihtoehtoisia kemikaaleja  
 • Arvioimalla korvaavat vaihtoehdot  
 • Laatimalla tai päivittämällä käyttöturvallisuustiedotteet uusien koostumusten ja kemikaalien mukaisesti

Ecobio Manager apuna haitallisten kemikaalien korvaamisessa 

Ecobio Managerin kemikaalihallintaa auttaa kemikaalien korvaamisen eri vaiheissa. 

Satojen käyttöturvallisuustiedotteiden läpikäyminen säännöllisesti voi olla mahdotonta ja seurauksena lainsäädännön velvoitteita ei pystytä hoitamaan vaatimusten mukaisesti.

Rajoitusten ja velvoitteiden lisääntyessä riittävät resurssit ovat tärkeitä ajantasaiseen vaatimusten seuraamiseen, korvattavien kemikaalien tunnistamiseen ja ensisijaisten kemikaalien valitsemiseen sekä vaihtoehtojen arviointiin.

Ecobio Managerin avulla tämä kaikki on hallittavissa ja yritys välttyy turhilta virheiltä.

 Ecobio Manager palvelun avulla voit:  

 • seurata ja pysyä ajan tasalla aineiden ja seosten sisältämien aineiden ainerajoituksista  
 • tunnistaa ja priorisoida haitalliset kemikaalit 
 • löytää ja arvioida vaihtoehtoisia kemikaaleja 
 • kehittää yrityksen arviointi- ja riskinarviointia, mm. arvioimalla kemikaalin ja toimipaikkojen riskitasoa ja suunnittelemalla tarvittavat toimenpiteet 
 • Pitää ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet työntekijöiden saatavilla  
 • Ylläpitää ajantasaista kemikaaliluetteloa 

Keskustellaan lisää – lähetä meille viesti alta ja palaamme asiaan mahdollisimman nopeasti.


  Ota yhteyttä

  Anne Kallioinen

  Sähköpostilla: anne.kallioinen@ecobio.fi

  Puhelimella: +358 (0)20 756 2303

  Ecobio Oy asiantuntija Anne Kallioinen

  Tutustu myös muihin palveluihimme

  SVHC-aineet

  YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

  Tutkimuspalvelut