Home » CBAM-Konsultointipalvelut

CBAM-Konsultointipalvelut

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), eli hiilirajamekanismi, on EU uusi lainsäädäntö, jonka tavoitteena on estää hiilivuotoa ja edistää maailmanlaajuisia päästövähennyksiä. CBAM asettaa hiilidioksidipäästöihin perustuvat maksut tietyille EU:n ulkopuolelta tuoduille tuotteille, kuten rauta- ja terästuotteille, lannoitteille, alumiinille, sementille, vedylle ja sähkölle.

Autamme yritystäsi täyttämään CBAM-lainsäädännön vaatimukset ja varmistamaan, että  maahantuotavat tuotteet noudattavat hiilirajamekanismin määräyksiä.

Miksi CBAM-vaatimukset tulee huomioida?

Monilla yrityksillä on vaikeuksia vastata lainsäädännön vaatimuksiin ja kommunikoida niistä hankintaketjunsa toimittajille. Tämä on erityisen haastavaa, koska asia on uusi ja hankintaketjun toimittajilla ei vielä ole tarvittavaa tietoa, jota yritys tarvitsee raportoinnissaan. Vaikeus voi tulla myös yrityksen päässä, koska päästöasiat eivät ole tuttuja. Myös tarvittavien lisäresurssien irrottaminen raportointiin ja hankintaketjun kanssa käytävään kommunikointiin voi olla haaste.

CBAM – Ecobio Konsultointipalvelut

Tarjoamme kattavaa ja räätälöityä tukea yrityksille, jotta ne voivat mukautua CBAM-vaatimuksiin ja noudattaa uutta lainsäädäntöä tehokkaasti. Palvelumme keskeiset osa-alueet ovat:

  • CBAM-vaikutusten arviointi: Autamme arvioimaan, kuinka CBAM vaikuttaa yrityksesi tuontituotteisiin ja niiden hinnoitteluun.
  • Päästölaskenta: Tarjoamme asiantuntija-apua tuotteidesi päästöjen datankeruussa ja laskennassa, kuten hiilijalanjäljen laskemisessa ja raportoinnissa. Todelliset päästötiedot ovat keskeinen osa CBAM-vaatimusten täyttämistä.
  • Tuki sääntelyn noudattamisessa: Opastamme CBAM-vaatimusten noudattamisessa, mukaan lukien tarvittavien dokumenttien ja raporttien valmistelu ja toimittaminen.
  • CBAM-Koulutus: Järjestämme räätälöityjä koulutuksia ja työpajoja CBAM vaatimuksista ja niiden käytännön vaikutuksista.
  • Hankintaketjun tuki: Autamme ulkomaisia toimittajianne  ymmärtämään ja noudattamaan CBAM-vaatimuksia luomalla tarvittavan tietopaketin ja ohjeet tuotteiden ilmoittamiseen. Lisäksi autamme yrityksiä ymmärtämään, millaista yksityiskohtaista päästödataa toimittajan on toimitettava yrityksille, joiden hankintaketjussa he toimivat.

Kenelle palvelumme on suunnattu?

CBAM-konsultointipalvelumme on suunnattu erityisesti:

  • Yritysten hankintaorganisaatiot, ostajat, myyntiorganisaatiot ja tuotteiden maahantuojat.
  • Yritysten vastuullisuusorganisaatiot ja hankintaketjujen kehittäjät.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa yritystäsi navigoimaan CBAM vaatimusten maailmassa ja saavuttamaan kestävän kilpailuedun!

 

We help you balance business and nature.