Home » Toimipaikkojen vaatimustenmukaisuus

Toimipaikkojen vaatimustenmukaisuus

Lainsäädäntö asettaa runsaasti yrityksien toimipaikkoja koskevia vaatimuksia. Vaatimukset liittyvät esimerkiksi lupamenettelyihin, ympäristövaikutuksien ja riskien arvioimiseen, raportointeihin, energiatehokkuuteen tai kierrätysvelvoitteisiin. Lainsäädännön vaatimusten noudattaminen on tärkeää, sillä vaatimustenmukaisuus on keskeinen osa vastuullisuutta. Varsinkin sidosryhmät kiinnittävät paljon huomiota siihen, että tehdas, laitos tai jätteenkäsittelyalue toimivat lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Toimipaikkoihin kohdistuvat vaatimukset ovat erilaisia eri teollisuudenaloilla. Pääosin ne kuitenkin liittyvät ympäristö-, kemikaali ja työturvallisuuslainsäädäntöön, energiatehokkuuteen, kiertotalouteen ja jätehuoltoon sekä päästökaupan vaatimuksiin.

Lainsäädännön vaatimukset toimipaikoilla

Muuttuvan lainsäädännön seuraaminen ja ennakointi ovat avainasemassa vaatimusten täyttämisessä. Seuraamme Ecobiolla lainsäädännön muutoksia EU- ja kansallisella tasolla, joten mitkään vaatimukset eivät tule meille yllätyksenä. Ecobiolle voi myös ulkoistaa toimipaikkojen ympäristöasioiden hallinnan kokonaan (ympäristöpäällikköpalvelu) tai osittain, esim. lupahakemusten tai raportoinnin osalta.

Ecobion palveluiden avulla yritys saa täytettyä kaikki toimipaikkoihin kohdistuvat vaatimukset. Ecobiolla on vuosikymmenien kokemus Suomen teollisuudesta, lainsäädännön vaatimuksista ja viranomaiset toimintatavoista, joten löydämme aina parhaan ratkaisun vaatimusten täyttämiseen.

Ecobion palvelut toimipaikkoihin kohdistuvien vaatimusten täyttämiseksi

Ympäristölainsäädännön vaatimustenmukaisuus

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Lue lisää YVA-konsulttipalveluista.

Kemikaali- ja työturvallisuus

 • Kemikaalien suhdelukulaskenta 
 • Tukes-lupahakemukset ja ilmoitukset 
 • Toimintaperiaateasiakirjat ja turvallisuusselvitykset 
 • Kemikaalien kulkeutumismallinnus 

Lue lisää kemikaali- ja työturvallisuuspalveluista.

Muut kemikaalilainsäädännön vaatimukset 

 • KemiDigi
 • Vaarallisten aineiden kuljetuksien (VAK) turvallisuusneuvonantajan palvelu (TNA)
 • Pelastussuunnitelmat 
 • Työturvallisuuden riskienarvioinnit 
 • Kemikaali– ja työturvallisuuslainsäädännön vaatimustenmukaisuus 

Lue lisää täältä.

Energiatehokkuus

 • Energia- ja kohdekatselmukset
 • Energiasuunnitelmat 
 • Energiahallintajärjestelmä ISO 50 001 

Lue lisää täältä.

Kiertotalous ja jätehuolto

 • Ei enää jätettä EEJ
 • Jätteensiirtoluvat
 • Kierrätyksen ja hyötykäytön selvitykset 
 • Kiertotalouden erillisselvitykset ja vaikutusarvioinnit 
 • Jätehuoltosuunnitelmat

Lue lisää täältä.

Asiakashyödyt

Toiminta on vaatimusten mukaista
Kokenut kumppani säästää aikaa ja resursseja
Toiminnan negatiiviset vaikutukset ja riskit pienenevät