Home » Ympäristö- ja päästöraportointi

Ympäristö– ja päästöraportointi

Ympäristöraportointia tehdään viranomaisille (kunta tai ELY-keskus) vuosittain ympäristölupien mukaisesti, mutta myös muille sidosryhmille osana yritysvastuuraportointia. Joskus raportointia tehdään tapauskohtaisesti esim. Asiakkaiden tai omistajien tarpeista johtuen. Ympäristöraportoinnissa esitetään yrityksen toiminnan tietoja liittyen mm. energian ja veden kulutukseen, hiilijalanjälkeen ja toiminnassa syntyneisiin jätteisiin. Ympäristöraportointi tehdään yleensä vuoden alussa, sillä ympäristöluvan mukaisen raportoinnin takaraja on helmikuun lopussa. 

Päästöraportointia tehdään energiavirastolle vuosittain päästölupien mukaisesti. Päästöraportoinnissa esitetään ilmapäästöihin liittyvät tiedot. Päästöraportointi on oleellista päästökaupan piiriin kuuluville laitoksille. Päästöraportointi tehdään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. 

Ecobion asiantuntijoiden avulla ympäristöraportointi on sujuvaa ja asianmukaista

Ecobio raportoi ympäristöluvan mukaiset tiedot suoraan YLVA-järjestelmään ja päästöluvan mukaiset tiedon FINETS-järjestelmään. Ecobio laatii myös raportit viranomaisille. YLVA- ja FINETS-järjestelmiin on helppo antaa Suomi.fi-palvelun kautta valtuudet. YLVA- ja FINETS-palveluiden käyttö voi olla hankalaa kun raportointia tekee kerran vuodessa, joten Ecobion avulla raportointiin käytettävä aika pienenee huomattavasti. 

Täältä pääset tutustumaan Ecobion asiakastarinaan, jossa Loiste-konserni on ulkoistanut kaiken ympäristöraportoinnin Ecobiolle.

Yritysvastuuraportoinnin osana olevassa ympäristöraportoinnissa huomioidaan tarvittavat vaatimukset ja standardien, kuten GRI:n (Global Reporting Initiative) reunaehdot. Standardeissa määritellään, millä tarkkuustasolla mikäkin muuttuja, esim. vedenkulutus, tulee raportoida. Ecobiolla on monien vuosien rutiini raportoinnissa ja tuntemus standardeista, joten ulkoistamalla raportoinnin toiminta tehostuu. Raportoinnissa on myös tärkeää keskittyä oleellisen tiedon raportointiin, joten Ecobion avulla ei raportoida turhia tietoja. 

Ecobion asiantuntijat voivat tarvittaessa hakea raportoitavat tiedot suoraan toiminnanharjoittajan järjestelmistä, jolloin tietojen toimittamiseen ei tarvitse käyttää aikaa. Tämä säästää sisäisiä resursseja merkittävästi. 

Lataa ympäristö- ja päästökaupparaportointipalveluiden esite alta

Ulkoistamalla ympäristö- ja päästöraportoinnin Ecobiolle teemme puolestasi mm.

 • Raportoimme tiedot mm. YLVA- ja FINETS-järjestelmiin
 • Laadimme viranomaisraportit
 • Autamme muissa lupavelvoitteissa
 • Avustamme ympäristöasioissa
 • Konsulttien apu on aina lähellä  Muut Ecobion palvelut ympäristölainsäädännön vaatimustenmukaisuudelle:
  • Ympäristöluvat
  • Perustilaselvitys
  • BAT-selvitykset
  • Vesiluvat
  • Ympäristöriskit ja ennaltavarautuminen
  • Melumallinnus
  • Ympäristö- ja luontoselvitykset
  • Ympäristövastuiden arviointi (EDD)

  Ota yhteyttä

  Masi Mailammi

  Sähköpostilla: masi.mailammi@ecobio.fi

  Puhelimella: +358 (0)20 756 2300

  Tutustu myös muihin palveluihimme

  Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

  YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

  Tutkimuspalvelut