Home » Ympäristöriskit ja ennaltavarautumissuunnitelma

Ympäristöriskit ja ennaltavarautumissuunnitelma 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa ympäristöriskeistä ja ennaltaehkäistä riskejä asianmukaisesti. Valtion lupaviranomaisen eli aluehallintoviraston luvittamilla toimijoilla tulee olla riskinarviointiin perustuva varautumissuunnitelma, jossa esitetään varautumisen keinot. Velvoitteesta säädetään ympäristönsuojelulain 15 §:stä. Ennaltavarautumissuunnitelmaa vaaditaan usein lupahakemuksen liitteeksi. Valvova viranomainen (ELY-keskus) voi myös edellyttää varautumissuunnitelmaa tarkastuskäynnin yhteydessä.  

Ympäristöriskien arviointi

Riskinarviointi tehdään työpajamuotoisesti laitoksella tai toiminta-alueella henkilökunnan kanssa. Työpajassa tunnistetaan kaikki laitoksen toimintaan liittyvät ympäristöriskit sekä käydään läpi, voivatko muissa vastaavissa laitoksissa tunnistetut riskit olla relevantteja. Samalla tunnistetaan tällä hetkellä käytössä olevat ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Riskit voivat liittyä esim. prosesseihin, kemikaalien vuotoihin, sään ääri-ilmiöihin tai inhimillisiin virheisiin.

Riskien tunnistamisen jälkeen niiden seuraus ja todennäköisyys arvioidaan arviointiin soveltuvalla asteikolla ja riskille määritetään riskiluokka. Isoimman riskiluokan riskeille ehdotetaan uusien varautumiskeinojen soveltamista ja aikataulua niiden käyttöönottoon. Riskinarvioinnin pohjalta laaditaan suunnitelma, jota päivitetään aina kun toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia.  

Ecobio apuna riskinarvioinnissa

Ecobio on laatinut kymmeniä riskinarviointeja ja ennaltavarautumissuunnitelmia eri teollisuuden aloille. Ecobion asiantuntijan avulla varmistat, että kaikki merkittävät riskit huomioidaan. Ulkopuolisen avun käyttö riskinarvioinnissa on hyödyllistä, sillä tutun toiminnan riskeille tulee usein sokeaksi. Asiantuntijat voivat myös suositella muilla laitoksilla hyväksi havaittuja keinoja pienentää riskejä. 

REFERENSSIT
 • Amerplast Oy, joustomuovitehtaan riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • DP Metal Recycling Oy, jätteenkäsittelylaitoksen riskinarviointi 
 • Kromatek Oy, pintakäsittelylaitoksen riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • BioA, lannoitetehtaan riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Hangon Satama Oy, Koverharin sataman riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Salo Seaport Oy, Salon sataman riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Savonlinnan satamalaitos, syväsataman riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Kantvik Shippind Oy, pohjoissataman riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Steris Finn-Aqua Oy, Tuusulan tehtaan riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Kraton Chemical Oy, kemikaalitehtaan riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Porin Kuparipuistio Oy, teollisuusalueen riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Cupori Oy, metalliteollisuuden laitoksen riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Vantaan Energia Oy, Martinlaakson voimalaitoksen riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Naantalin Satama Oy, sataman riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Huntsman P&A Finland Oy, titaanidioksiditehtaan riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Turun Kovakromi Oy, pinnoituslaitoksen riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Kuusamon Juusto Oy, meijerin riskinarviointi ja varautumissuunnitelma 
 • Fortum Power and Heat Oy, voimalaitoksien riskinarvioinnit ja varautumissuunnitelmat 

Ota yhteyttä

Masi Mailammi

Sähköpostilla: masi.mailammi@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 2300

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut