Home » Kestävän kehityksen johtaminen yrityksissä

Kestävän kehityksen johtaminen 

yrityksissä 

Kestävä kehitys on tullut vahvasti ja pysyvästi yritysten arvonluonnin ytimeen. Yritysten näkökulmasta vastuullisen toiminnan merkittäviä ajureita ovat yritysten omien arvojen lisäksi sidosryhmien kasvaneet odotukset kestävän kehityksen johtamiselle. 

Yritysvastuun käytännön toimenpiteitä vauhditetaan uusilla velvoitteilla. Yritysten kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)EU-taksonomia ja muiden vastuullisuutta koskevien viitekehysten mukaisesti yritysten on kerrottava entistä tarkemmin kestävän kehityksen johtamisestaan ja miten ne noudattavat ESG-huolellisuusvelvoitetta. Samalla tämä tarkoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Muuttuvassa toimintaympäristössä kannattaa laatia jo nyt suunnitelmat siitä, miten yrityksen strategia ja liiketoimintamalli ovat linjassa kestävään talouteen siirtymisen ja ilmastotavoitteiden kanssa.  

Johdon palvelut

Yritysvastuu

  • Kestävän kehityksen johtaminen 
  • Olennaisuusarviointi (double materiality)
  • Kestävän kehityksen tiekartat

Vastuullisuusraportointi

  • Vastuullisuusraportointi ja varmentaminen 
  • Ilmasto- ja kestävyysriskien tunnistaminen 
  • Yritys- ja toimialakohtaisesti räätälöidyt johdon konsultointi- ja koulutuspalvelut 

Johda yrityksesi kestävän kehityksen elementit kuntoon

Katso tallenne Ecobion ajankohtaiswebinaarista joka käsittelee asioita, joissa yritysten kannattaa toimia heti saattaakseen kestävän kehityksen johtamisensa markkinoiden edellyttämälle tasolle.

EU:n uudet raportointivelvoitteet kannustavat yrityksiä selventämään ja määrittelemään kestävän kehityksen johtamisen peruselementit kuntoon ennen niistä raportoimista. Samalla yritysten tulee määritellä oma roolinsa EU:n Vihreässä Siirtymässä. Edelläkävijöille tämä tarkoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Tilaa tallenne täältä.

Asiakashyödyt

Järjestelmällisyyttä
Näkyviä tuloksia
Sertifikaatit seinälle
Erinomainen maine

Ota yhteyttä

Henrik Österlund Ecobio Oy

 

 

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut