Home » EU-taksonomia pähkinänkuoressa

EU-taksonomia pähkinänkuoressa

EU-taksonomia pähkinänkuoressa

EU-taksonomia on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal), jonka tarkoituksena on edistää unionin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. EU-taksonomia vaatii yrityksiä luokittelemaan ympäristön kannalta kestävät toiminnot ja investoinnit. Taksonomian tavoite on saada rahoitusmarkkinat suuntaamaan investointeja ympäristön kannalta kestävämpiin ratkaisuihin. 

EU-taksonomia herättää epävarmuutta, koska taksonomia-asetus ja velvoitteet sekä luokittelujärjestelmä ja raportointi kehittyvät jatkuvasti. Mahdolliset vaikutukset sinun liiketoiminnallesi voivat siis muuttua vuosittain.  

EU-taksonomia – usein kysytyt kysymykset  

Mitä?

EU-taksonomia on kestävän taloudellisen toiminnan luokittelujärjestelmä, jossa on listattu ilmasto- ja ympäristötavoitteita merkittävästi edistäviä taloudellisia toimia ja niiden arviointikriteerejä. Käytännössä EU-taksonomia on taksonomia-asetukseen perustuva vastuullisuustyökalu, jonka avulla yritykset voivat suunnitella toimintaansa vihreään siirtymään valmistautumisessa ja mahdollistaa rahoituksen saamisen siirryttäessä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen.  

”EU-taksonomia kehittyy vaiheittain lisäten yritysten avoimuutta kestävyystietojen julkistamisessa. Perinteisen talousraportoinnin lisäksi kestävyystietojen raportointi on jatkossa olennainen osa yritysten vuosittaista raportointia.” toteaa Terhi Valtonen, johtava konsultti, Ecobio.

Kenelle?

EU:n taksonomia-asetusta sovelletaan rahoitusmarkkinatoimijoiden lisäksi suuriin yrityksiin, jotka julkaisevat vuosittain NFRD:n (Non-Financial Reporting Directive) mukaisesti muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen osana vuosikertomustaan.  

EU-taksonomiaa kehitetään jatkuvasti ja luokittelujärjestelmän ja raportoinnin piiriin tulee jatkossa suuri osa myös muita yrityksiä, kun kestävyysraportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tulee sovellettavaksi ja samalla korvaa NFRD:n velvoitteet.  

Miten?

Yritysten tulee tunnistaa omista toiminnoistaan ne taloudelliset toiminnat, jotka voidaan luokitella EU-taksonomian mukaisesti kestäväksi, sekä identifioida kukin toiminta merkittävän haitan välttämisen periaatteiden mukaisesti (do-no-significant-harm).  

Yrityksen toiminta voi olla kestävää vain, jos se ei samalla aiheuta haittaa muille ympäristötavoitteille tai ihmisoikeuksille. Yritysten on raportoitava vuosittain siitä, kuinka suuri osa yrityksen toiminnasta on EU-taksonomian ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaista ja julkaistava EU-taksonomian mukaiset tunnusluvut.  

”Suuret listatut yritykset julkaisevat jo nykyisin muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen, mutta nämä yrityksen toiminnan ja vaikutusten kannalta merkitykselliset kestävyystiedot ovat helposti hukkuneet yritysten vuosittain julkaisemien raporttien pinoon, ellei niitä ole osannut erikseen etsiä. CSRD:n myötä jatkossa puhutaan selkeästi yritysten kestävyysraportoinnista.” sanoo Terhi.

Milloin?

Taksonomia-asetusta ja sen ilmastotavoitteiden teknistä kriteeristöä alettiin soveltaa 1.1.2022, josta alkaen raportoinnin piirissä olevien yritysten tulee vuosittain julkistaa kestävien toimintojen osuus sen liikevaihdosta, pääomamenoista ja toimintakuluista.  

Yritysten on arvioitava vuodesta 2023 alkaen taloudellisten toimintojensa kestävyyttä EU-taksonomian ilmastotavoitteita koskevan tiukan kriteeristön mukaisesti. Vuonna 2024 on otettava lisäksi huomioon muut ympäristötavoitteet ja niitä koskeva arviointikriteeristö, jonka EU-komissio julkaisee syksyllä 2022.  

”Taksonomian mukaiseen kestävän toiminnan luokitteluun ja raportointiin kannattaa varautua ajoissa, sillä kokonaisuus ja kaikkien vaatimusten noudattaminen on aikaa vievä prosessi. Myös teidän yrityksenne kannattaa alkaa valmistautumaan jo nyt.” toteaa Terhi.   

Miksi?

EU-taksonomia on yrityksille, sijoittajille ja rahoittajille tarkoitettu kestävän taloudellisen toiminnan luokittelutyökalu, jonka tiukka tekninen arviointikriteeristö perustuu tieteeseen. Se tarjoaa menetelmät, joiden avulla voidaan arvioida, kuinka suuri osa yritysten taloudellisista toiminnoista vaikuttaa merkittävästi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin. 

EU-taksonomia tarjoaa yhteiset määritelmät, joiden avulla yritykset ja sijoittajat voivat kommunikoida uskottavasti taloudellisten lukujensa avulla vihreästä ja kestävästä toiminnastaan ja suunnitelmistaan siirtyä vähähiiliseen talouteen. Yhteinen kieli kestävyysasioissa on tarpeen, jotta vertailu ja tavoitteiden asettaminen on helpompaa.  

”Kyse ei ole pelkästään raportointivelvoitteesta, vaan EU-taksonomian ilmasto- ja ympäristötavoitteita voidaan integroida yrityksen kestävyysstrategiaan ja ESG-tavoitteisiin.”  

-Terhi Valtonen, johtava konsultti, Ecobio

EU-taksonomia toimii perustana EU:n kestävän rahoituksen strategian monille toimenpiteille, kuten vihreille rahoitustuotteille, yritysten kestävän liiketoiminnan ja strategian sitouttamiselle ja olennaisten kestävyystietojen raportoinnille.  

EU-taksonomia – luokittelu ja raportointi 

Huhtikuussa 2022 julkaistussa ‘EU Taxonomy classification and reporting in 2023 – Eight steps to compliance’ – tietopaketissa vastaamme kattavasti EU-taksonomian polttaviin kysymyksiin ja käymme läpi vuoden 2023 luokittelua ja raportointia koskevat vaatimukset. 

 • Mikä on EU:n taksonomia-asetus? 
 • Kenen on toimittava nyt? 
 • Kahdeksan vaihetta EU:n taksonomian luokitteluun ja raportointiin vuodesta 2023 alkaen 

Lataa  EU Taxonomy classification and reporting in 2023 – Eight steps to compliance’ – tietopaketti nyt. 

Ennakointi on tärkeää EU-taksonomian suhteen, liiketoimintaa koskevat vaatimukset on hyvä kartoittaa ajoissa. Tällä hetkellä Ecobio tarjoaa konsultoinnin palveluja ja digitaalisen ratkaisun, Ecobio Managerin, Taksonomia-asetuksen vaatimuksenmukaisuuden noudattamiseksi. 

Ecobio Manager on helppo ja kattava menetelmä, joka sisältää kaiken mitä tarvitset EU:n taksonomialuokituksen ja raportoinnin vaatimusten täyttämiseksi. Digitaalinen palvelumme luo monitahoisesta vaatimuspaketista yksinkertaisen ja sujuvan työprosessin tiimillesi. Konsulttiemme asiantuntija-apu on aina käytettävissä vaatimusten jäsentelyyn, tulkintaan ja prosessointiin.  

Ecobio Manager palvelussa on käytettävissä EU-taksonomian vaatimat 

 • ajantasaiset säädöskokoelmat
 • vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • ympäristöriskinarviointi
 • taksonomialuokitusjärjestelmä helppona työprosessina
 • KPI-raportointi vuosittain
 • yhteenveto, tulostus ja viestintäominaisuudet

Tutustu Ecobio Managerin EU:n taksonomia työkaluun. 

Ota yhteyttä  

Keskustellaan lisää EU taksonomiasta! Lähetä meille viesti alta ja palaamme sinulle mahdollisimman pian.  


  Lisää aiheesta!

  Blogit:

  The EU’s Taxonomy and KPIs

  EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä

  New in Sustainable Finance

  Julkaisut:

  EU-Taxonomy classification and reporting in 2023 – Eight steps to compliance whitepaper

  Webinaarit:

  EU Taxonomy classification and reporting in 2023  – The best practices

  Ecobio Webinar: EU Taxonomy classification and reporting in 2023 


  Teksti: Alkuperäinen teksti 18.6.2021, päivitetty 31.8.2022

  Kuva: Shutterstock