EU-taksonomia pähkinänkuoressa

EU-taksonomia pähkinänkuoressa

Päivitetty 18.5.2022 (alkuperäinen teksti 18.6.2021)

Mitä?

EU-Taksonomia on kestävän taloudellisen toiminnan luokittelujärjestelmä, jossa on listattu ilmasto- ja ympäristötavoitteita merkittävästi edistäviä taloudellisia toimia. Käytännössä Taksonomia on EU:n taksonomia-asetukseen perustuva vastuullisuustyökalu, jonka avulla yritykset voivat suunnitella toimintaansa vihreään siirtymään valmistautumisessa ja mahdollistaa rahoituksen saamisen siirryttäessä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen.  

Kenelle?

EU:n taksonomia-asetusta sovelletaan rahoitusmarkkinatoimijoiden lisäksi suuriin yrityksiin, jotka julkaisevat vuosittain NFRD:n (Non-Financial Reporting Directive) mukaisesti muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen osana vuosikertomustaan. Taksonomiaa kehitetään jatkuvasti ja luokittelujärjestelmän ja raportoinnin piiriin tulee jatkossa suuri osa myös muita yrityksiä, kun kestävyysraportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tulee sovellettavaksi ja samalla korvaa NFRD:n velvoitteet. Taksonomian mukaiseen kestävän toiminnan luokitteluun ja raportointiin kannattaa varautua ajoissa, sillä kokonaisuus ja kaikkien vaatimusten noudattaminen on aikaa vievä prosessi. Myös teidän yrityksenne kannattaa alkaa valmistautumaan jo nyt.

Miten?

Yritysten tulee tunnistaa omista toiminnoistaan ne taloudelliset toiminnat, jotka voidaan luokitella Taksonomian mukaisesti kestäväksi, sekä identifioida kukin toiminta merkittävän haitan välttämisen periaatteiden mukaisesti (do-no-significantharm). Yrityksen toiminta voi olla kestävää vain, jos se ei samalla aiheuta haittaa muille ympäristötavoitteille tai ihmisoikeuksille. Yritysten on raportoitava vuosittain siitä, kuinka suuri osa yrityksen toiminnasta on taksonomian ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaista ja julkaistava Taksonomian mukaiset tunnusluvut.  

Milloin?

Taksonomia-asetusta ja sen ilmastotavoitteiden teknistä kriteeristöä alettiin soveltaa 1.1.2022, josta alkaen yritysten tulee vuosittain julkistaa kestävien toimintojen osuus sen liikevaihdosta, pääomamenoista ja toimintakuluista. Yritysten on arvioitava vuodesta 2023 alkaen taloudellisten toimintojensa kestävyyttä EU-Taksonomian ilmastotavoitteita koskevan tiukan kriteeristön mukaisesti. Vuotta myöhemmin otettava lisäksi huomioon muut ympäristötavoitteet ja niitä koskeva arviointikriteeristö, jonka EU-komissio julkaisee syksyllä 2022.  

Miksi?

EU-Taksonomia on vankka ja tieteeseen perustuva työkalu yrityksille, sijoittajille ja rahoittajille. Se tarjoaa kriteerit, joiden avulla voidaan arvioida, mikä taloudellinen toiminta vaikuttaa merkittävästi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin. Kriteerit tarjoavat myös yhteisen kielen, jonka avulla yritykset ja sijoittajat voivat kommunikoida uskottavasti vihreästä toiminnasta ja auttaa siirtymään vähähiiliseen talouteen. EU-Taksonomia toimii perustana EU:n kestävän rahoituksen strategian monille tavoitteille, kuten vihreille rahoitustuotteille, yritysten kestävän liiketoiminnan ja strategian sitouttamiselle ja olennaisten kestävyystietojen raportoinnille.  

Miten Ecobio auttaa?

Onko yrityksenne EU-Taksonomian raportointivelvoitteiden piirissä? Ecobio esittelee ratkaisujaan taksonomiavaatimusten luokittelemiseksi ja tarjoaa kätevän työkalun säännösten mukaiseen raportointiin. Ecobio tarjoaa konsultoinnin palveluja Taksonomia-asetuksen vaatimuksenmukaisuuden noudattamiseksi, sekä digitaalisen ratkaisun Ecobio Managerin. Ota yhteyttä osoitteessa info@ecobio.fi, jos haluat kuulla lisää konsultoinnin palveluistamme. 

Ecobio Manager on helppokäyttöinen ja kattava ohjelmisto

Ecobio Manager sisältää kaiken mitä tarvitset EU:n taksonomialuokituksen ja raportoinnin vaatimusten täyttämiseksi. Digitaalinen palvelumme luo monitahoisesta vaatimuspaketista yksinkertaisen ja sujuvan työprosessin tiimillesi. Konsulttiemme asiantuntija-apu on aina käytettävissä vaatimusten jäsentelyyn, tulkintaan ja prosessointiin. 

Ecobio Manager palvelussa on käytettävissä EU-taksonomian vaatimat

  • ajantasaiset säädöskokoelmat
  • vaatimustenmukaisuuden arviointi 
  • ympäristöriskinarviointi
  • taksonomialuokitusjärjestelmä helppona työprosessina
  • KPI raportointi vuosittain
  • yhteenveto, tulostus ja viestintäominaisuudet

Ota yhteyttä ja pyydä esittelyä palvelustamme osoitteessa sales@ecobiomanager.com

Lisää aiheesta!

Blogit:

The EU’s Taxonomy and KPIs

EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä

New in Sustainable Finance

Julkaisut:

EU-Taxonomy classification and reporting in 2023 – Eight steps to compliance whitepaper

Webinaarit:

16.6.2022 Ecobio Webinar: EU-Taxonomy interpreted – from complex to compliance


Teksti: Emma Björkqvist

Kuva: Shutterstock