Home » Vastuullisuusraportointi

Vastuullisuusraportointi

Vastuullisuusraportointi ja sen varmentaminen

Yritykset voivat raportoida kestävyydestä ja vastuullisesta toiminnastaan useiden eri standardien ja viitekehysten perusteella. Vapaaehtoisen vastuullisuusraportoinnin rinnalla on lisääntyvässä määrin uusia lakisääteisiä raportointivelvoitteita, joiden mukaisesti yritysten on julkistettava vastuullisuustietojaan.

Yritysten kestävyystietojen raportointia varten laadituilla uusilla säännöillä ja standardeilla parannetaan kestävyystietojen vertailukelpoisuutta ja mahdollistetaan kestävyystietojen integrointi jatkossa osaksi taloudellisten tietojen raportointia. Laadukas kestävyysraportointi lisää sijoittajien kiinnostusta ja parantaa yrityksen mahdollisuuksia saada rahoitusta. 

Vastuullisuusraportointi velvoitteet

Suuret yritykset raportoivat nykyisin toimintansa ilmastokestävyydestä EU-taksonomian mukaisesti. Jatkossa muun kuin taloudellisen tiedon (NFI) raportointi laajenee EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) myötä, jolloin myös monet pienemmät yritykset ovat velvoitettuja julkistamaan kestävyystietojaan vuosittain.

Raportoinnista saatavia tietoja kannattaa hyödyntää kestävyysriskien ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa sekä yrityksenne päätöksenteon tukena. Neuvomme raportoinnin edistämisessä sekä vapaaehtoisuuden luomat mahdollisuudet että velvoitteet huomioiden. 

EU-taksonomian luokittelu ja raportointi 

EU-taksonomia on kestävän taloudellisen toiminnan luokittelujärjestelmä, jonka pääasiallisena tavoitteena on suunnata investointeja ilmaston ja ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Käytännössä taksonomia on EU:n vastuullisuustyökalu, jonka avulla yritykset voivat suunnitella ja suunnata toimintaansa kestävän kehityksen tavoitteita edistäviin toimiin.

Taksonomia toimii perustana EU:n kestävän rahoituksen strategian monille tavoitteille, kuten olennaisten kestävyystietojen julkistamisvelvoitteille. Yritykset raportoivat vuosittain siitä, kuinka suuri osa yrityksen toiminnasta on taksonomian ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaista. 

EU-Taksonomian palvelut:

 • Selvitämme yrityksesi taksonomianmukaisen toiminnan osuuden
 • Neuvomme, mitä merkittävän haitan (do no significant harm) periaate tarkoittaa yrityksesi kannalta.
 • Avustamme taksonomian kriteeristön tulkinnassa
 • Annamme suosituksia siitä, miten yrityksesi saavuttaa taksonomian vaatiman kestävyystason.
 • Neuvomme raportoinnin eri vaiheissa
 • Autamme yritystäsi laatimaan taksonomiakriteeristön vaatimat päästölaskennat ja elinkaariarvioinnit. 

Voit lukea lisää Ecobio Managerin CSRD ja EU-Taksonomia työkalusta tästä.

Lataa myös uusin julkaisumme, joka kuvaa kahdeksan tarvittavaa askelta joiden avulla noudattaa EU:n Taksonomian vaatimustenmukaisuutta vuonna 2023. Lataa uusin raporttimme (englanniksi) oppiaksesi lisää:

 • Mitä on EU:n taksonomia-asetus?
 • Minkä yritysten täytyy reagoida nyt?
 • Kahdeksan askelta EU-taksonomialuokituksen ja raportoinnin saavuttamiseksi vuodesta 2023 alkaen

Lataa raportti täältä.   

CSRD – Kestävyystietojen raportointi 

Suuret yritykset raportoivat vuosittain toimintakertomuksensa yhteydessä vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyviä tietoja toiminnastaan. Kaksinkertaisen olennaisuuden periaatteen (double materiality) mukaisesti yritykset arvioivat kestävyysasioiden, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia yrityksen tulokseen ja toimintaan (outside-in), sekä yrityksen oman toiminnan vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön (inside-out).

EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) tuo raportointivelvoitteen piiriin myös pienempiä yrityksiä, jotka ovat velvollisia raportoimaan nykyistä yksityiskohtaisempia tietoja liiketoimintansa vastuullisuudesta. Jatkossa EU:n yhteisillä kestävyysraportointistandardeilla määritellään raportoitavat tekijät, jotka ovat olennaisia kaikille yrityksille. 

Ecobion kestävyystietojen raportointipalvelut

 • Neuvomme yritystänne muun kuin taloudellisen tiedon (NFI) raportoinnin keskeisten periaatteiden mukaisessa raportoinnissa
 • Neuvomme miten yrityksesi voi julkistaa CSRD:n mukaisesti strategisia ja olennaisia tietoja toiminnastaan.
 • Autamme raportoinnin GAP-analyyseissä ja tavoitteiden laatimisessa.  

Lue lisää: Corporate sustainability reporting requirements – Five steps to prepare  

CSRD-valmennus – Varmista hyödyt liiketoiminnalle kestävyysraportoinnista 

Useimpia yrityksiä koskevat nyt liiketoimintaan ja strategiaan vaikuttavat muutoksen tuulet kestävyysraportointivelvoitteiden vaikutuksesta. Ecobion käytännönläheinen yrityskohtainen valmennus tarjoaa vastaukset keskeisiin kysymyksiin. 

Ecobion CSRD valmennuksessa käydään läpi mm.: 

 • CSRD:n perusteet: Mikä on CSRD:n tausta ja tavoite, ja miten se muuttaa nykyistä tapaa tarkastella liiketoimintamallia sekä toteuttaa vastuullisuusraportointia? 
 • Olennaisuuden uusi ulottuvuus: Miten CSRD laajentaa näkökulmaa olennaisuuden tarkasteluun? 
 • Kestävä liiketoimintamalli: Strategian ja liiketoimintamallin tarkastelu kestävyysnäkökulmasta. 
 • Tavoitteet ja mittarit: Miten asettaa ja seurata kestävyystavoitteita. 
 • Raportoinnin prosessi: Kestävyysraportoinnin ja varmennuksen prosessi, vastuut, sekä yhteys EU-taksonomiaan. 
 • Tiekartta kestävyysraportointiin: Interaktiivista keskustelua ja suunnittelua yrityksenne tulevaisuuden askelista. 

Ota yhteyttä ja varmista, että yrityksesi on valmis vastaamaan CSRD:n mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Tee kestävyysraportoinnista voimavara liiketoiminnallesi! 

Vastuullisuusraportoinnin viitekehykset ja varmentaminen

Yritysvastuusta raportoidaan useiden eri standardien ja viitekehysten perusteella. Autamme yritystänne raportoimaan toiminnasta teille sopivien vastuullisuuden viitekehysten, kuten Global Reporting Initiative (GRI), YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) ja TCFD:n ilmastosuositusten mukaisesti. Neuvomme hiili- ja vesijalanjälkilaskelmien (CDP, WDP) laatimisessa, ympäristöselosteiden (EPD) verifioinnissa, ympäristövastuiden arvioinnissa (Environmental Due Diligence) sekä vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa (Compliance audit). 

Ulkopuolisena varmentajana toimivien asiantuntijoidemme avulla tehty tiedonkoonti, laskentamenetelmien ja tulosten huolellinen tarkastaminen ja varmentaminen lisäävät raportoinnin luotettavuutta ja uskottavuutta. Asiakkaamme ovat menestyneet hyvin vastuullisuusraportointikilpailuissa.

Ota yhteyttä

Henrik Österlund Ecobio Oy

 

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut