Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointi

Suunnitteletko tärkeää hanketta, jolla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia? Jo hankkeen valmisteluvaiheessa on mahdollisesti toteutettava ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-laissa (252/2017) säädetään, milloin hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä. ELY-keskus voi edellyttää YVA-menettelyä myös yksittäistapauksissa erillisellä päätöksellä. YVA:n tarpeen arvio kannattaa isompien hankkeiden kohdalla aina tehdä ennen ympäristölupahakemusta, jotta YVA:n tarve on tiedossa.  

YVA-menettely 

YVA-menettely koostuu YVA-ohjelmasta, jossa esitellään hanke ja sen vaihtoehdot ja arviointimenetelmät, sekä YVA- eli arviointiselostuksesta, jossa esitetään arviot hankkeen vaikutuksista ympäristöön, ilmastoon, asumiseen, ihmisten terveyteen ja muihin merkittäviin vaikutusluokkiin. YVA-ohjelman ja -selostuksen sisällöstä säädetään YVA-asetuksessa (277/2017). YVA:ssa osallistetaan lähialueen asukkaita ja muita sidosryhmiä esimerkiksi asukastapaamisten tai kyselyiden kautta. Menettelyyn kuuluu myös kaksi yleisötilaisuutta, jossa hanketta ja sen todennäköisiä ympäristövaikutuksia esitellään yleisölle. Merkittävimmissä hankkeissa hankkeelle perustetaan ohjausryhmä sekä tarvittaessa esim. asukas- ja ympäristöyhdistyksistä koostuva seurantaryhmä, jotka pystyvät vaikuttamaan YVA-hankkeen toteutukseen.  

Huolellinen YVA-menettelyn toteuttaminen estää yllätyksiä ja vähentää epävarmuutta hankkeen toteutuksessa. YVA:ssa vertaillaan aina hankkeen toteutusvaihtoehtoja ja valitaan lopulta kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto toteutettavaksi. Jos sijainnin tai esim. tuotantokapasiteetin osalta hankkeella ei ole vaihtoehtoja, vertailu tehdään hankkeen toteuttamisen ja toteuttamatta jättämisen välillä.  

YVA-menettelyn avulla löytyy usein myös keinoja pienentää hankkeen ympäristövaikutuksia. Ecobion asiantuntijat varmistavat, että hankkeenne ympäristövaikutusten arviointi sujuu mutkattomasti ja viranomaisten vaatimukset täyttäen. Tunnemme Ecobiolla viranomaisten toimintatavat hyvin, joten vuoropuhelu on helppoa ja turhilta selvityksiltä ja tutkimuksilta vältytään.  

Ecobiolle myönnettiin Hyvä YVA -palkinto vuonna 2020 Koverharin sataman YVA-menettelystä. Palkinto myönnettään vuosittain parhaiten toteutetulle YVA-menettelylle. Tarkempi esittely hankkeesta täällä 

 YVA-konsulttipalvelumme sisältää: 

  • YVA:n tarpeen arvioinnit 
  • Ympäristövaikutusten arviointiohjelmat 
  • Ympäristövaikutusten arviointiselostukset 
  • Tarvittavat ympäristöselvitykset, tutkimukset ja mallinnukset 
  • Vaikutusarvioinnit 
  • Vuorovaikutuksen ja osallistamisen 
  • Asukaskyselyt ja vuoropuhelun 
  • Sosiaalisten vaikutusten arvioinnit (SOVA) 
  • Projektien johtamisen ja hallinnan 
 Referenssit YVA-hankkeista: 

Ota yhteyttä

Masi Mailammi

Sähköpostilla: masi.mailammi@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 2300

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

Toimipaikkojen vaatimustenmukaisuus

Tutkimuspalvelut