Home » Hiilikädenjälki

Hiilikädenjälki

Hiilikädenjäljen laskenta kiinnostaa yrityksiä suuresti. Ilmastovaikutusten hillitsemiseksi yritysten kannattaakin päästövähennystoimenpiteiden lisäksi pyrkiä kasvattamaan toiminnan positiivisia ilmastovaikutuksia eli hiilikädenjälkeä. Hiilikädenjälki kuvaa, kuinka paljon päästöjä jokin yrityksen toiminta tai ratkaisu säästää verrattuna johonkin toiseen toimintatapaan. 

Hiilikädenjälkilaskenta perustuu hiilijalanjälkilaskentaan, joten positiivisten ilmastovaikutusten laskemiseksi toiminnasta tai tuotteen valmistuksesta aiheutuvat päästöjen on oltava selvillä. Hiilikädenjälki on aina suhteellinen luku, eli se riippuu aina vertailukohteesta, kun taas hiilijalanjälki on muuttumaton, absoluuttisia päästöjä kuvaava luku. 

 

Yritys voi hiilikädenjälkilaskennan avulla osoittaa esimerkiksi omille asiakkailleen, kuinka paljon ilmastoystävällisempi yrityksen tarjoama ratkaisu on verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Valitsemalla vihreämmän vaihtoehdon voi asiakas pienentää omaa hiilijalanjälkeänsä sekä saavuttaa suoria säästöjä esimerkiksi mahdollisten kompensaatiokustannusten vähenemisen kautta. 

Yritys voi kasvattaa hiilikädenjälkeänsä samoin keinoin kuin hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään. Keskeistä on huomioida toiminnassa materiaali- ja energiatehokkuus, käytettyjen raaka-aineiden ja materiaalien alkuperä, tuotteen kierrätettävyys sekä tuotteiden eliniän pidentäminen korjaus- ja huoltotoimenpiteiden avulla.

Tuotteen hiilikädenjälki

Usein hiilikädenjälkilaskentaa tehdään tuotteille, sillä esimerkiksi uusiutuvalla energialla ja kierrätysmateriaaleista valmistettu tuote on perinteisillä tavoilla valmistettua vastaavaa tuotetta ilmastoystävällisempi, jolloin perinteisen tuotteen päästöjen ja uusituvista materiaaleista tehdyn tuotteen päästöjen erotus kuvaa tuotteen hiilikädenjälkeä. 

Hiilikädenjälki lasketaan tuotteelle selvittämällä vertailtavien tuotteiden hiilijalanjäljet ISO 14067 –standardien menetelmien mukaisesti sekä määrittämällä hiilijalanjälkien erotuksena muodostuva hiilikädenjälki. Tuotteen hiilikädenjälkilaskentaa Suomessa ohjaa VTT:n ja Lappeenrannan teknisen yliopiston (LUT) kehittämä laskentamenetelmä, joka perustuu elinkaariarvioinnin standardeihin. Kansainvälistä standardia hiilikädenjälkilaskentaa varten ei ole toistaiseksi julkaistu.

Yritysten hiilikädenjälki

Yritysten toiminnalle voidaan myös laskea hiilikädenjälki samaan tapaan kuin tuotteelle tai palvelulle. Toiminnan hiilikädenjälkilaskennalle ei kuitenkaan vielä ole kehitetty yhtä vakiintuneita menetelmiä kuin hiilijalanjälkilaskennalle. 

Yrityksen hiilikädenjälkilaskennassa selvitetään yrityksen toiminnan hiilijalanjälki GHG-protokollan laskentaperiaatteiden mukaisesti sekä vertailukohteena olevan toiminnan hiilijalanjälki vastaavin periaattein.

Yritys voi luoda kädenjälkilaskennan avulla kilpailuetua muihin toimijoihin nähden ja tuoda esiin, kuinka paljon vähemmän päästöjä yrityksen ratkaisusta aiheutuu verrattuna muiden toimijoiden perinteisempiin ratkaisuihin.

We help you balance business and nature.