Home » Science-based targets

Science-based targets

Science-based targets eli tieteeseen perustuvat tavoitteet tarkoittaa viimeisimmän ilmastotieteen mukaisia päästövähennystavoitteita. Tavoitteita pidetään ”tieteeseen perustuvina”, jos ne ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten tavoitteiden kanssa.  

Science-based targets -aloite 

Science-based targets-aloite (SBTi) on kansainvälinen aloite, jonka tarkoituksena on edistää ilmastotoimia yksityisellä sektorilla auttaen yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvat ja riittävän kunnianhimoiset taviotteet omalle toiminnalleen.  

SBT-aloite asettaa yrityksille selkeät toimenpidelinjaukset kasvihuonekaasupäästöjen tavoitteelliseen vähentämiseen yrityksen liiketoiminnassa. Nämä toimenpiteet auttavat ehkäisemään ilmastonmuutoksen pahimpia vaikutuksia sekä tukevat ilmastoystävällisen liiketoiminnan kasvua. 

Science-Based targets – vaatimukset

SBT-aloitteeseen liittyminen edellyttää yritykseltä aloitteeseen sitoutumista, yrityksen hiilijalanjäljen laskemista GHG-protokollan mukaisesti sekä uskottavien ja kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden asettamista.  

SBT-aloitteen työryhmä validoi ja hyväksyy yritysten asettamat ilmastotavoitteet, joten yrityksen päästövähennystavoitteiden hyväksyminen on osoitus yrityksen uskottavasta, kunnianhimoisesta ja läpinäkyvästä ilmastotyöstä. SBT-aloite auttaa yrityksiä kirittämään omaa ilmastotyötä sekä tiivistämään yhteistyötä arvoketjussa.  

Lisäksi vuoden 2024 alusta voimaantulevan CSRD-raportointidirektiivin myötä yritysten pitää pystyä osoittamaan toimintansa olevan linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa, joten SBT-aloitteeseen liittymällä yritys voi jo nyt varmistaa toimintansa olevan tältä osin CSRD-raportoinnin vaatimusten mukaista. 

Katso Ecobio webinaari: Science-Based Targets – mitä ja miksi? 

Science-Based Targets – mitä ja miksi? -webinaarissa Johtava konsultti Inka Koskinen ja Konsulttimme Mai Kärppä kertovat webinaarissa tiivistetysti mitä SBT -aloite tarkoittaa, millaisia velvoitteita sääntely asettaa yrityksille ja miksi yritysten kannattaa liittyä mukaan SBT -aloitteeseen. 

Webinaarin Agenda:  

  1. Sääntelystä tulevat uudet velvoitteet 
  2. Science-based Targets -aloite 
  3. Aloitteeseen liittyminen 
  4. SBTi:n edellyttämä päästölaskenta 
  5. Päästövähennystavoitteiden asetanta 
  6. Aloitteeseen liittymisen hyödyt 

Lataa tallenne täältä, jotta tiedät miten sinäkin voit vähentää liiketoiminnan päästöjä ja miten pääset alkuun SBT-aloitteen kanssa! 

Ecobion asiantuntijat keskustelevat mielellään kanssasi SBT-aloitteeseen liittymisen hyödyistä, mahdollisuuksista sekä edellytyksistä. Asiantuntijamme auttavat yritystäsi koko SBT-aloitteeseen liittymisprosessin ajan ja auttavat tekemään tarvittavat selvitykset ja päästölaskennat sekä asettamaan aloitteen kriteerien mukaiset päästövähennystavoitteet.  

Asiantuntijamme auttavat myös yritystäsi määrittämään tarvittavat päästövähennystoimenpiteet sekä laatimaan suunnitelman siirtymästä kohti vähäpäästöisempää yritystoimintaa.  

We help you balance business and nature.

Ota yhteyttä


Tutustu myös muihin palveluihimme

Yrityksen hiilijalanjälki

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut