Home » EPD-ympäristöseloste

EPD-ympäristöseloste

EPD (Environmental Product Declaration) tai EPD-ympäristöseloste on business-to-business (B2B) viestintään tarkoitettu määrämuotoinen dokumentti. Se kokoaa LCA selvityksen tulokset ja muut keskeiset asiasisällöt tiiviiseen muotoon.

Ympäristöseloste tuotetaan aina laaditun elinkaariarviointiselvityksen pohjalta. Elinkaariarvioinnista voit lukea enemmän täältä. 

 

EPD-ympäristöseloste standardit

EPD-ympäristöselosteiden laadintaa ohjaa ISO 14025 standardi. Kyseinen standardi määrittelee menettelyt tyypin III ympäristöselosteiden kehittämistä varten. Rakennustuotteiden EPD-ympäristöselosteiden laadintaan ohjaa ISO 14025 standardin lisäksi standardi EN 15804. Julkisten ympäristöselosteiden julkaisu edellyttää yleensä myös soveltuvan julkaisujärjestelmän valitsemista.

EPDympäristöseloste julkaisujärjestelmät

Euroopassa on useita erilaisia ympäristöselosteiden julkaisujärjestelmiä. Esimerkkejä näistä ovat suomalainen RTS EPD-järjestelmä, norjalainen EPD Norge, ruotsalainen International EPD System ja saksalainen Institut Bauen und Umwelt e.V EPD. Monet julkaisujärjestelmistä ovat erikoistuneet rakennusalan tarpeisiin.

Jotkut selostejärjestelmät tarjoavat mahdollisuuden julkaista EPD-ympäristöselosteita myös muille kuin rakennustuotteille. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että selostejärjestelmä on laatinut tarkasteltavalle tuotekategorialle omat tuoteryhmäsäännöt (PCR = Product Category Rules).

Kyseiset säännöt antavat tarkemmat vaatimukset EPDn taustalla olevan elinkaariarvioinnin toteuttamiselle ja määrittävät myös tuotettavan EPD-ympäristöselosteen sisällön huomioiden tuoteryhmään liittyvät erityispiirteet.

EPDympäristöselosteen verifointi

EPD ja sen taustalla oleva LCA selvitys tulee verifioida ennen selosteen julkaisua. Verifioinnilla varmistetaan, että ympäristöseloste täyttää sille asetetut vaatimukset sovellettavien standardien ja tuoteryhmäsääntöjen osalta. Samalla varmistetaan myös EPDn sisältämien tietojen oikeellisuus. Verifioinnin suorittaa ulkopuolinen asiantuntija, joka on valitun selostejärjestelmän hyväksymä verifioija.

Ecobion EPDympäristöselostepalvelut

Ecobiolla on pitkä kokemus EPD-ympäristöselosteiden laatimisesta erilaisille tuotteille. Ecobio on tuottanut ympäristöselosteita useisiin eri julkaisujärjestelmiin, niiden vaatimusten ja erityispiirteiden mukaisesti.

Autamme sinua valitsemaan sopivan selostejärjestelmän, laadimme EPDn tuottamiseen vaadittavan LCA selvityksen, tuotamme EPD-ympäristöselosteen ja vastaamme verifiointiprosessin läpiviennistä yhdessä ulkoisen asiantuntijan kanssa.

We help you balance business and nature.