Home » Kestävän kehityksen valmennus johtoryhmälle

Kestävän kehityksen valmennus johtoryhmälle

Monilla yrityksillä ja johtoryhmillä on haasteita ymmärtää CSRD:n tuomat vaatimukset yrityksen kestävyysraportoinnin ja -toimenpiteiden suhteen, sekä konkreettisesti sisäistää miten nämä vaatimukset näkyvät yrityksen strategiassa ja arjessa. 

Tyypillisiä CSRD:n herättämiä haasteita ovat muun muassa yritysvastuun epäselvyys, erilaisten näkemysten ja osaamisen vaihtelu sekä strategisten kestävyystavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun liittyvät haasteet.

Yritysvastuu – CSRD vaatimukset 

Yritysten kestävyysraportointidirektiivi, CSRD, velvoittaa vuodesta 2024 alkaen yrityksiä raportoimaan ennakoivasti laadullisia ja määrällisiä kestävänkehityksen tietoja, jotka kattavat lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin. 

Johdon vastuulle tulle mm. julkistaa uusia kestävyystietoja, mahdollisuudet ja riskit huomioiden. Yrityksen kestävyysraportti julkaistaan osana toimintakertomusta ja sen tiedot on varmennettava. 

Yritysvastuu – valmennus

Valmennus on suunnattu ensisijaisesti yritysten johtoryhmälle, kuten toimitusjohtajille ja talousjohtajille, jotka ovat mukana tai vaikuttavat kestävyyteen liittyviin vaatimuksiin toimintaympäristössään, kuten asiakasvaatimuksiin, CSRD:hen ja EU taksonomiaan. 

Yritysvastuu valmennuksen jälkeen johtoryhmä kykenee mm.: 

  • Seuraamaan ja mittaamaan oman yrityksen vastuullisuustoimenpiteiden vaikutusta liiketoiminnan kasvua tukien,
  • Integroimaan vastuullisuus strategisesti liiketoimintaan,
  • Sitouttaa henkilöstö, kumppanit ja muut sidosryhmät yrityksen vastuullisuustoimiin
  • Ymmärtämään kestävän arvonluonnin merkityksen yritykselle

Miksi valita Ecobion Yritysvastuu-valmennus?

Autamme johtoa ymmärtämään nykyiset vaatimukset ja valmistautumaan kasvaviin vastuullisuusvaatimuksiin. Valmennuksen aikana tarjoamme silmiä avaavia oivalluksia kestävästä kehityksestä osana yrityksen arvonluontia, voimaannuttaen johtoryhmää ymmärtämään kokonaiskuvan CSRD:n vaatimuksista ja mahdollisuuksista liiketoiminnalle

Ota yhteyttä ja varmista, että yrityksesi johtoryhmä on valmis kohtaamaan kestävän kehityksen mahdollisuudet ja haasteet.

Ota yhteyttä

Henrik Österlund Ecobio Oy

 

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut