Home » Ilmastoriski ja ilmastoskenaariot

Ilmastoskenaario ja -riskit

Ilmastoskenaario, -riskien ja haavoittuvuuksien arviointeja edellytetään yrityksiltä yhä enenevässä määrin lainsäädännössä. Niitä vaaditaan muun muassa asteittain voimaantulevassa EU Taksonomia-asetuksessa ja tulevassa kestävän kehityksen raportoinnin vaatimuksissa (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive).

Ilmastoskenaario – mitä ja miksi?

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi toiminta- ja elinympäristöömme. Se pakottaa kaikenlaisia yrityksiä sopeuttamaan liiketoimintaansa muuttuviin olosuhteisiin. Myös kaupunkien ja kuntien pitkäjänteisen kehittämisen on otettava huomioon mahdollinen ympäristön ja sääolojen muuttuminen kymmenien vuosien ja jopa yli sadan vuoden päähän.

Monipuolista ilmastoriskin ja -skenaarioiden arviointia vaaditaan ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen raportoinnin viitekehyksessä, ”Task Force on Climate-related Financial Disclosure”, TCFD. Myös kaupungeille suositellaan arviointia suurten kaupunkien C40 Cities – Climate Leadership Groupissa.

Varaudu ilmastoriskeihin

Ilmastoriskien ja haavoittuvuuksien tunteminen sekä varautuminen ja muutoksen hallittu suunnittelu ovat avaimia menestykseen tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on tarpeellista tarkastella eri ilmastoskenaarioilla eli lämpenemisvaihtoehdoilla. Ilmaston lämpenemisen suuruudesta ja nopeudesta riippuen ympäristön olosuhteet muuttuvat eri tavoilla. 

Ilmastoskenaarioiden ja -riskien arviointi

Ilmastoriski arviointi keskittyy tarvittaessa vain lähitulevaisuuden fysikaalisiin ilmastoilmiöihin tai sisältää monipuolisesti talouteen liittyviä tekijöitä myös pidemmällä ajanjaksolla ja usealla ilmastoskenaarioilla.

Arvioinnin tuloksena syntyy jäsentynyt kuva nykytilasta ja tulevaisuudesta oleelliseksi katsottavalla aikajänteellä ja perusta tarvittavaan varautumiseen ja sopeutumisen suunnitteluun.

Ecobio kumppanina ilmastoskenaarioiden ja -riskien arvionnissa 

Riskinarviointimenetelmä valitaan yrityksesi tavoitteiden mukaan. Erilaiset menetelmät sopivat eri tarkoituksiin. Ilmastoriskien arvioinnissa Ecobio käyttää ISO-standardeja sekä eri tarkoituksiin julkaistuja ohjeita ja suosituksia.

Toteutustapa sisältää Ecobion asiantuntijoiden työn ja haluttaessa asiakkaan tiimityön interaktiivisesti.

Ecobion ilmastoriskien, haavoittuvuuksien ja ilmastoskenaarioiden arvioinnin ja sopeutumissuunnittelun asiantuntijapalvelut on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat valmistautua tulevaisuuteen ajoissa, kehittää liiketoimintaansa menestykseen ja täyttää asiakkaidensa, sijoittajiensa ja muiden tärkeiden sidosryhmiensä sekä lainsäädännön vaatimukset.

Lisäksi autamme kuntia ja kaupunkeja tulevaisuuteen suuntautuvissa ilmastoarvioinneissa ja ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnittelussa.

We help you balance business and nature.

 

Ota yhteyttä

Tutustu myös muihin palveluihimme

Yrityksen hiilijalanjälki

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut