Home » Kemikaalikoulutus

Kemikaalikoulutus

Ecobio tarjoaa erilaisia kemikaalikoulutuksia, jotka räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Koulutuksilla päivitetään työntekijöiden osaaminen, varmistetaan kemikaalilainsäädännön velvoitteiden noudattaminen yrityksessä, perehdytään ajankohtaisiin velvoitteisiin ja saadaan tarvittavaa opastusta erilaisten työkalujen käyttöön. Ecobio tarjoaa mm. seuraavia koulutuksia:

Yleiset koulutukset

 • Kemikaalilainsäädäntö (REACH, CLP, biosidit, kansallinen lainsäädäntö) 
 • Kemikaalien turvallinen käyttö ja työnantajavelvoitteet
 • REACH-rekisteröintivaatimukset 
 • Kemikaalien korvaaminen
 • SCIP-velvoitteet
 • Turvallisuusneuvonantajan palveluun liittyvät koulutukset ja VAK-asiat
 • Ajankohtaiset asiat kemikaalilainsäädännössä

Käyttöturvallisuustiedotteet ja etiketit

 • Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen ja päivitys kemikaalilainsäädännön mukaisesti
 • Altistumisskenaariot ja niiden arviointi
 • Kemikaalien luokitus
 • Vaarallisten kemikaalien pakkausvaatimukset ja varoitusetiketit

Ilmoitusvelvoitteet ja työkalujen käyttö

 • Esineiden valmistajien ja jakelijoiden kemikaali- ja ilmoitusvelvoitteet 
 • ECHA:n työkalujen käyttö
 • KemiDigi-, SCIP-, CLP- ja PCN- ilmoitusten laatiminen

Koulutukset voidaan järjestää joko etäyhteyksillä tai paikan päällä. Kestoltaan koulutukset voivat olla lyhyitä 0,5 h – 2 h tietoiskuja tai useita päiviä kestäviä perusteellisempia koulutuksia tai työpajoja. 

Koulutusten avulla työntekijöiden osaaminen ja tietoisuus velvoitteista kasvaa ja työturvallisuus lisääntyy.

Käytännönläheisillä koulutuksilla opastamme myös erilaisten ilmoitusjärjestelmien käyttöönottoon, ilmoitustyökalujen käyttöön ja ilmoitusten tekemiseen, jolloin jatkossa yritykset ja työntekijät pystyvät huolehtimaan velvoitteista itse.

Koulutukset tehostavat toimintaa osaamisen lisääntyessä. Osaamisen myötä on yrityksen mahdollista toimia vaatimustenmukaisesti.  

We help you balance business and nature.

Ota yhteyttä

Ecobio Oy asiantuntija Anne Kallioinen

Tutustu myös muihin palveluihimme

SVHC-aineet

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut