Home » REACH-rekisteröinti

REACH-rekisteröinti

REACH- rekisteröinti koskee yrityksiä, jotka valmistavat tai maahantuovat aineita yli tonnin vuodessa. Aineet voivat olla sellaisenaan tai osana useasta aineesta koostuvasta seoksesta. Rekisteröinti koskee myös vaarattomia kemikaaleja. Rekisteröinnistä on joitakin poikkeuksia ja ne tulisi aina tapauskohtaisesti selvittää. Esimerkiksi aineet, joita käytetään elintarvikkeissa tai lääkkeissä on poikkeutettu.   

Rekisteröinti uusille aineille vaatii täyden rekisteröinnin ja siihen liittyvät analyysit mm. toksikologiset ja ekotoksikologiset testit. Jos sama aine on jo aikaisemmin rekisteröity, voi sen rekisteröintiin liittyä maksamalla maksun. Maksulla saa aineelle tehdyt tutkimusaineistot käyttöönsä. Tällöin puhutaan yhteisrekisteröinnistä. Valmistetusta tai maahantuodusta tonnimäärästä riippuen  rekisteröintivaatimukset vaihtelevat ja siten myös maksun suuruus kasvaa tonnimäärän kasvaessa. 

Rekisteröinti on usein kallista ja vie aikaa tarvittavien analyysien tekemisestä johtuen ja onkin tärkeää esimerkiksi maahantuontitilanteessa miettiä rekisteröinnistä aiheutuvat lisäkustannukset. Myös poikkeukset on hyvä selvittää etukäteen tarpeettomien rekisteröintien välttämiseksi.

 

REACH-asetus 

REACH-asetusta muutettiin kesällä 2020 asetuksella (EU) 2020/878. Muutos koski käyttöturvallisuustiedotteiden tietovaatimuksia, jotka ovat asetuksen liitteessä II. Muutoksessa käyttöturvallisuustiedotteisiin lisättiin uusia otsikoita, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikki käyttöturvallisuustiedotteet on muutettava. Siirtymäaika muutokselle päättyy 31.12.2022. Lue lisää täältä.  

REACH-rekisteröinti – Aineen valmistus ja tutkimus- ja kehityskäyttö

Rekisteröinti koskee myös aineen valmistusta ja maahantuontia tutkimus- ja kehityskäyttöön, jos määrä ylittää vuodessa 1 tonnin. Jos ainetta käytetään tuote ja prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja kehitykseen on kuitenkin mahdollista vapautua rekisteröinnistä tekemällä PPORD-ilmoitus. Ilmoituksella vapautus on 5 vuotta. 

Ecobio auttaa PPORD-ilmoituksissa. Ecobio selvittää myös eri vaihtoehdot ja velvoitteet tutkimus- ja kehitysvaiheen toiminnassa. On huomioitavaa, että PK-yrityksille on alennuksia EU:n kemikaaliviraston maksuissa. 

Jätteiden hyödyntäminen

Kiertotaloudessa jätteitä hyödynnetään esimerkiksi raaka-aineina uusien tuotteiden tai kemikaalien valmistusprosesseissa. Jätepuitedirektiivi antaa kriteerit jätteiden hyödyntämiselle. Ei enää jätettä (EEJ) -tilanteissa jäte siirtyy tuotelainsäädännön piiriin ja kemikaalien kohdalla tulee selvittää rekisteröinnin tarve. Ecobio auttaa seuraavissa asioissa:  

Ecobio tarjoaa seuraavia palveluita REACH-rekisteröinteihin liittyen:

  • Esiselvitykset
  • Rekisteröintipoikkeuksien selvitykset
  • Yhteisrekisteröinnit
  • REACH-asiakirjojen hallinta
  • REACH-rekisteröinnin ylläpitopalvelu
  • REACH- rekisteröinnin päivitykset uusien vaatimusten tai tonnimäärien muutosten johdosta
  • Konsortion hallinta
  • Altistumisskenaarioiden laadinta
  • PPORD-ilmoitukset

Autamme myös luvanvaraisiin aineisiin liittyvissä selvityksissä ja lupahakemuksissa.

We help you balance business and nature.

Ota yhteyttä

Ecobio Oy asiantuntija Anne Kallioinen

Tutustu myös muihin palveluihimme

Yrityksen hiilijalanjälki

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut