Home » Ympäristöluvat

Ympäristöluvat

Ympäristöluvalla varmistetaan, että teollinen toiminta ei aiheuta merkittävää vaikutusta ympäristöön. Toiminnalta vaaditaan ympäristölupaa, mikäli toiminta on listattu ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1, tai jos toiminta voi aiheuttaa ympäristölle, vesistölle tai naapureille riskejä tai haittaa. Tietyt toiminnat ovat kevyemmän, ilmoitus- tai rekisteröintimenettelyn piirissä. Ympäristölupa haetaan joko aluehallintovirastolta tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.  

Epäsuotuisat lupamääräykset voivat rajoittaa toimintaa. Lupaa ei myöskään aina myönnetä, mikäli lupahakemus on puutteellinen. Ecobiolla on kokemusta sadoista lupamenettelyistä ja asiantuntijoidemme avulla varmistat, että lupaprosessi ja viranomaisneuvottelut ovat sujuvia eikä lupa rajoita toimintaa. Ecobion avulla lupaprosessissa keskitytään oleelliseen, eikä käytetä resursseja turhaan esimerkiksi tarpeettomaan lisäselvitykseen.  

Ympäristölupapalvelut: 

 • Ympäristöluvanvaraisuuden arvioinnit 
 • Ympäristölupahakemukset, viranomaisneuvottelut ja vastineet, sekä valitukset päätöksistä 
 • Ympäristöviranomaiselle tehtävät ilmoitukset ja rekisteröinnit 
 • Koetoimintailmoitukset ja poikkeuslupahakemukset 
 • Toiminnan riskinarviot ja ympäristövaikutukset 
 • Toiminnan aloittamisluvat 
 • Toiminnan tarkkailusuunnitelmat 
 • Ympäristöluvan mukaiset vuosiraportoinnit viranomaiselle 
 • Lupien toimeenpanoon liittyvät erillisselvitykset 
 • Maaperän ja pohjaveden perustilaselvitykset 
 • BAT-selvitykset 
REFERENSSIT
 • Amerplast Oy, joustomuovitehtaan ympäristölupahakemus 
 • Mellano Oy, kalustetehtaan ympäristölupahakemus 
 • RKW Finland Oy, joustopakkaustehtaan ympäristölupahakemus 
 • Formica IKI Oy, laminaattitehtaan ympäristölupahakemus 
 • Ab Rani Plast Oy, muovikalvojen valmistuksen ympäristölupahakemus 
 • DP Metal Recycling Oy, jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemus 
 • Kromatek Oy, pintakäsittelylaitoksen ympäristölupahakemus 
 • Helsinki Shipyard Oy, telakan ympäristölupahakemus 
 • Hyvinkään Lämpövoima Oy, voimalaitoksen ympäristölupahakemus 
 • Lantmännen Agro Oy, rehulaitosten ympäristölupahakemukset 
 • Olvi Oyj, panimon ympäristölupahakemus 
 • Padasjoki Chrome Plating Oy, pintakäsittelylaitoksen ympäristölupahakemus 
 • Tracegrow Oy, lannoitetehtaan ympäristölupahakemus ja koetoimintailmoitukset 
 • BioA, lannoitetehtaan ympäristölupahakemukset ja koetoimintailmoitukset 
 • Hangon Satama Oy, sataman ympäristölupahakemukset 
 • Kotkan kaupunki, louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus 
 • Eurajoen Romu Oy, jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemus 
 • Okmetic Oy, tuotantolaitoksen ympäristölupahakemus 
 • Nurmijärven Sähkö Oy, tuotantolaitosten rekisteröinnit 

Ota yhteyttä

Masi Mailammi

Sähköpostilla: masi.mailammi@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 2300

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut