Home » Kemikaalien ilmoitukset

Kemikaalien ilmoitukset 

Kemikaalien markkinoille saattamiseen liittyy erilaisia ilmoitusvelvoitteita kansallisille tai EU-viranomaisille. Erilaisia kemikaalien ilmoituksia pitää tehdä esimerkiksi vaarallisten kemikaalien maahantuonnin yhteydessä tai valmistettaessa seoksia. 

Ecobio auttaa selvittämään yrityksiä ja tuotteita koskevat erilaiset ilmoitusvelvoitteet, opastaa ilmoitusten tekemisessä tai tekee ilmoitukset puolestasi esimerkiksi Euroopan kemikaaliviraston järjestelmissä (IUCLID 6, REACH-IT). Tehtäviä ilmoituksia ovat esimerkiksi:

 • Myrkytystietokeskusilmoitukset (PCN)
 • KemiDigi-ilmoitukset
 • Kemikaalien määrätietoilmoitukset KemiDigissä
 • C&L-ilmoitukset
 • Esineiden SCIP-ilmoitukset (Linkki SCIP-sivulle)
 • Yksinkertaistetut SCIP-ilmoitukset (SSN) (Linkki SCIP-sivulle)
 • Esineissä olevista aineista ECHA-ilmoitukset

Myrkytystietokeskusilmoitukset (PCN)

Myrkytystietokeskusilmoituksia PCN pitää tehdä seoksille, jotka on luokiteltu terveyden tai fysikaalisen vaaran suhteen. Myrkytystietokeskusilmoituksella varmistetaan, että myrkytystietokeskuksilla on riittävät tiedot seoksesta myrkytystilanteissa. Myrkytystietokeskusilmoitukset koskevat seoksien markkinoille saattajia, kuten seosten valmistajia tai maahantuojia.

Myrkytystietokeskusilmoitukset tehdään ECHA:n ilmoitusportaalin kautta. Ilmoitus voidaan jättää samalla kertaa useaan EU:n jäsenmaahan. Ilmoituksessa kerrotaan mm. tuotteen koostumus, UFI-tunniste, luokitus ja annetaan myrkyllisyyteen liittyviä tietoja.   

KemiDigi-ilmoitukset

KemiDigi on Tukesin sähköinen tietokanta, jonne toimitetaan tietoja Suomen markkinoille saatetuista kemikaaleista. KemiDigin kemikaali-ilmoituksella ilmoitetaan kemikaalista tietoja ja määrätietoilmoituksella ilmoitetaan näiden kemikaalien markkinoille saatetut määrät.

Ilmoitukset koskevat esimerkiksi Suomeen kemikaaleja maahantuovia yrityksiä tai kemikaalien valmistajia ja sekoittajia. KemiDigiin ilmoitetaan tietoja vaarallisista kemikaaleista tai jos ne sisältävät tiettyjä vaarallisia aineita. Käytännössä kemikaaleista, joille pitää laatia käyttöturvallisuustiedote, pitää tehdä myös kemikaali-ilmoitus KemiDigiin. Lue lisää KemiDigistä ja kemikaali-ilmoituksista Tukesin sivuilta

C&L -ilmoitukset

Yritysten pitää toimittaa Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) luokitus- ja merkintätietoja aineista, joita yritykset tuovat EU-markkinoille. Tavoitteena on yhdenmukaistaa EU-markkinoilla olevien aineiden luokituksia ja merkintöjä, jotta samalla aineella olisi EU-markkinoilla vain yksi luokitus ja merkinnät.

Olet ilmoitusvelvollinen 

 • jos olet aineen valmistaja ja aine on luokiteltu vaaralliseksi tai se on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaan
 • jos olet aineen maahantuoja, eli tuot ainetta EU:hun, ja aine on luokiteltu vaaralliseksi tai se on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaan
 • jos olet seoksen maahantuoja, eli tuot seosta EU:hun, ja seos sisältää vaarallista ainetta aiheuttaen seoksen luokituksen vaaralliseksi tai seoksen sisältämä aine on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaisesti
 • jos olet esineen maahantuoja, eli tuot esineitä EU:hun, ja esineen sisältämä aine on rekisteröitävä REACH-asetuksen mukaisesti.
Muiden maiden ilmoitusvelvoitteet

Autamme selvittämään Suomen lisäksi myös muiden EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansallisia ilmoitusvelvoitteita. Kemikaalien EU-maahantuonti ja vientitilanteissa selvitämme velvoitteet sekä autamme hoitamaan ne vaatimusten mukaisesti. Tarjoamme myös koulutuksia ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen ja annamme työkalujen käyttöön opastusta (linkki koulutukset-alasivulle). 

Ecobio opastaa ja auttaa myrkytystietokeskus-, KemiDigi-, C&L-imoituksien laatimisessa tai hoitaa ilmoitukset kuntoon yrityksen puolesta. Myös esineiden kohdalla Ecobio selvittää velvoitteet ja laatii tarvittavat ilmoitukset (SCIP-ilmoitukset, Yksinkertaistetut SCIP-ilmoitukset (SSN), Esineissä olevista aineista ECHA-ilmoitukset). 

We help you balance business and nature.

Ota yhteyttä

Ecobio Oy asiantuntija Anne Kallioinen

Tutustu myös muihin palveluihimme

Yrityksen hiilijalanjälki

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut