Home » Tuotteiden ympäristövaikutusten arviointi

Tuotteiden ympäristövaikutusten arviointi

Kulutuksen kasvaessa tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset korostuvat. Syvällisempi ymmärrys näistä vaikutuksista on edellytys kestävämpien tuoteratkaisujen kehittämiselle.

Tuotteisiin liittyvien ympäristövaikutusten viestintä tarjoaa myös kuluttajille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omien ostopäätöstensä aiheuttamaan kuormitukseen ympäristölle.

 

Tuotteiden elinkaariarvionti

Tuotteiden ympäristövaikutusten hillinnässä saatetaan keskittyä helposti pelkästään valmistusprosessin optimoimiseen esimerkiksi käytettävien energianlähteiden valinnan kautta.

Tuotteen käyttövaihe voi kuitenkin olla huomattavasti merkittävämmässä roolissa elinkaarinäkökulmasta, jos tuotteen käyttöön liittyy myös energiankulutusta.

Tuotteiden elinkaaresta onkin hyvä tunnistaa niin kutsutut ”hot spotit”, jotka ovat vastuussa suurimmasta osasta ympäristövaikutuksista. Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment = LCA) on työkalu, joka soveltuu tuotteiden elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten selvittämiseen. Lue lisää täältä. 

Tuotettua tietoa voidaan käyttää edelleen monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tuotekehityksen tueksi, suorituskyvyn mittaamiseen tai sidosryhmäviestintään EPD-ympäristöselosteiden muodossa.

Ecobio palvelut elinkaariarviointiin

Ecobio tarjoaa elinkaariarviointiin liittyviä palveluita räätälöityinä ratkaisuina huomioiden yritysten erilaiset tarpeet. Alta näet Ecobion palvelut tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin liittyen.

Palvelut tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin ja viestintään

  • Yksinkertaistettu LCA tuotteelle
  • Design for Environment-palvelut
  • LCA ja EPD-ympäristöselosteen laadinta
  • LCA selvitysten kriittinen arviointi

Asiakashyödyt

Järjestelmällisyyttä
Näkyviä tuloksia
Sertifikaatit seinälle
Erinomainen maine