Home » Tuotteille turvallisuutta ja kilpailuetua

Tuotteille turvallisuutta ja kilpailuetua

Huolehdimme ammattitaidolla haastavatkin tuotevaatimukset kuntoon. Rekisteröimme aineesi Euroopan Unionin REACH-asetuksen mukaisesti ja autamme kaikissa kemikaalivaatimuksissa. Kaivamme tuotteittesi ympäristöedut esiin faktojen pohjalta.

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Keskustelemme mielellämme lisää.

Asiakashyödyt

Velvoitteet täyttyvät
Myynti kasvaa
Asiakkaat kiittävät

 

TUTUSTU PALVELUIHIMME

Kemikaalit, REACH ja biosidit

Käyttöturvallisuustiedotteet

Tuotteet kiertotaloudessa

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Ympäristövaikutusarviointi & hiilijalanjälki

SCIP-vaatimusten hallinta

Ecobion toteuttamia hankkeita

Kemikaalit, REACH ja biosidit

Kemikaalien valmistajia, maahantuojia ja käyttäjiä koskevat EU:n ja kansallisten kemikaalilakien velvoitteet.  Moniin tuotteisiin kohdistuu erityisen raskaita vaatimuksia. Jos velvoitteita ei hoida asiallisesti, vaaralliset kemikaalit voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin ja tuotteet voivat pahimmillaan joutua myyntikieltoon.

EU:n lainsäädännön vaatima kemikaalien REACH-rekisteröinti ja sen jatkotoimet vaativat kemikaalien valmistajilta ja maahantuojilta kertaluonteisesti tai ajoittain syvällistä kemian, työhygienian ja lainsäädännön asiantuntemusta. Torjunta-aineiden (biosidi)-rekisteröinnit vaativat erikoistunutta asiantuntemusta. Velvoitteiden täyttäminen ja viranomaisasioiden sujuva hoito ovat valmistajan ja maahantuojan liiketoiminnan menestyksen ehto.

Asiantuntijatiimimme kemian, työhygienian, ympäristötieteen ja lainsäädännön syväosaajat hoitavat rekisteröinnit ja jatkotoimet kokonaisvaltaisesti asiakkaan etu edellä, säästäen aikaa ja hermoja.

 • Aineiden REACH-rekisteröinti kokonaispalveluna
 • REACH-rekisteröinnin projektihallinta, vaikutusselvitykset, hanke- ja testaussuunnitelmat, laboratoriokilpailutukset, hankintojen ohjaus ja laadunvalvonta
 • Rekisteröintiasiakirjojen laatiminen ja toimittaminen keimikaalivirastoon
 • Yhteisrekisteröinnin palvelut (SIEF-palvelut)
 • Altistumisskenaariot
 • Kemikaaliturvallisuusraportit (CSR, CHESAR)
 • Luvanvaraisten aineiden hakemukset
 • Luokitus- ja merkintä (C&L) -ilmoitukset (IUCLID, REACH-IT)
 • Ilmoitukset aineiden käytöstä tuotteiden ja tuotannon tutkimus- ja kehitystoiminnasta (PPORD-ilmoitukset, IUCLID, REACH-IT)
 • Kiertotalouden hyödyntämispoikkeukset
 • Kemikaalien jatkokäyttäjien vaatimusselvitykset
 • Rekisteröinnin jälkeiset päivitykset
 • Only Representative -palvelut ja -konsultointi
 • REACH-vaatimustenmukaisuuden varmentaminen (REACH declaration of compliance
 • REACH-velvoitteiden koulutukset

Aine- ja tuotekohtaiset vaatimukset

 • Ainerajoitusten (SVHC, RoHS, luvanvaraiset aineet, PIC, Prop 65) seuranta ja vaatimusselvitykset
 • Biosidilainsäädännön vaikutusselvitykset
 • Biosiditehoaineiden ja -valmisteiden hyväksymismenettely
 • Käsiteltyjen esineiden merkintävaatimukset
 • Lannoitevalmisteiden tuoteselosteet
 • Lannoitteiden tyyppinimihakemukset
 • Kosmetiikkavaatimusten selvitykset
 • Vaarallisten kemikaalien vienti- ja tuonti-ilmoitukset (PIC-asetus)
 • Luomutuotannon arviointi ja neuvonta
 • Geenimanipulaation (GMO) neuvonta
 • Nanomateriaalien vaatimusselvitykset
 • Muovien vaatimusselvitykset
 • Tuoteselosteet

Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedotteiden velvoitteet koskevat kemikaalien valmistajaa, maahantuojaa ja käyttäjää. Lain mukaan kemikaalien valmistaja ja maahantuoja ovat vastuussa kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta, sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta ja asiakirjan toimittamisesta asiakkailleen suomeksi ja ruotsiksi. Tiedon muuttuessa, sen ajantasainen versio on aina toimitettava asiakkaille ja työntekijöille.

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen vaatii kemikaalilainsäädännön, kemian ja työhygienian erikoisosaamista. Asiantuntijamme laativat käyttöturvallisuustiedotteet nopeasti, tarkasti ja ammattitaidolla, tarvittavilla kielillä.  Otamme vastuullemme myös laajempia kokonaisuuksia käyttöturvallisuustiedotetietokantojen ylläpitämiseksi.

 • Käyttöturvallisuustiedotteiden (KTT, SDS) laatiminen ja kääntäminen
 • Laajennetut käyttöturvallisuustiedotteet (eSDS)

Tuotteet kiertotaloudessa

Tuotteen kulku sivuvirrasta tai jätteestä uudelleenkäyttöön säästää luonnonvaroja ja tehostaa taloutta. Kiertotalousinnovaatiot törmäävät kuitenkin jatkuvasti lainsäädäntöviidakkoon. Aineiden ja tuotteiden kierrätystä säätelee sekä jäte-, kemikaali- että muut tuote- ja ympäristölait sekä viranomaisvaatimukset.  Kemikaali- ja ympäristöasiantuntijamme tarjoavat kiertotalouskonsultointia, auttavat yrityksiä selvittämään niitä koskevat säädökset ja vaatimukset, laativat viranomaisasiakirjat sekä auttavat hakijaa viranomaisneuvotteluissa.

 • Jätteiden hyödyntämisselvitykset
 • Kiertotalouden lainsäädännöllisten vaatimusten arviointi ja neuvonta
 • End-of-waste (EoW) –selvitykset
 • EoW-lausuntoasiat

Vaarallisten aineiden kuljetukset

 • Vaarallisten aineiden kuljetusasiat (VAK)
 • Vaarallisten aineiden kuljetusluokitukset
 • Turvallisuusneuvonantajapalvelu
 • Jätteiden vaaraluokitukset ja kuljetusasiat
 • Siirtoasiakirjat

Muut tuotevaatimukset

 • CE-merkintäselvitykset

Tuotteiden ympäristövaikutusarviointi & hiilijalanjälki

Mitkä ovat tuotteen tai palvelun ympäristöhyödyt ja -haitat? Miten haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää? Asiantuntijamme mallintavat ja arvioivat tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta (life cycle assessment, LCA) ja laativat niille julkiseen jakeluun tarkoitettuja ympäristöselosteita (EPD, RTS & EPD). Hyödynnämme alan standardeja ja parhaimpia ohjelmistoja.

 • Ympäristölähtöinen tuotesuunnittelu (Design for Environment) – koulutus, mallinnus ja kehitysvalmennus
 • Tuotteiden ympäristöselosteet (EPD, ISO 14025, ISO 14020)
 • Rakennustuotteiden ympäristöselosteet (EN 15804)
 • Ympäristömerkkihakemukset (Joutsenmerkki, EU:n ympäristömerkki)
 • Kolmannen osapuolen kriittinen arviointi elinkaarilaskennalle
 • Ympäristöselosteiden ja -väittämien varmentaminen

Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

Lähes jokaisella tuotteella, palvelulla tai toiminnolla on ilmastovaikutuksia – myönteisiä ja kielteisiä. Haasteena on tunnistaa vaikutukset ja kohdistaa ilmastotoimet tehokkaasti. Hiilijalan- ja kädenjälkilaskelmien perusteella toimet voidaan laittaa ilmaston kannalta tärkeysjärjestykseen. Laskenta luo perustan päästöjen kompensoimiseksi. Ecobion asiantuntijat laskevat hiilijalan- ja -kädenjälkiä ja arvioivat parhaat kompensointitavat.

  • Elinkaariarviointi (LCA, ISO 14040, ISO 14044)
  • Hiilijalanjälkilaskenta
  • Vesijalanjälkilaskenta

SCIP-vaatimusten hallinta

Asiantuntijoidemme monipuoliset palvelut auttavat yritystänne SCIP-vaatimusten hallinnassa esimerkiksi seuraavasti:

 • Koulutukset velvoitteista
 • Lähtömateriaalien valmistelut, toimittajakyselykaavakkeiden valmistelu
 • Toimittajien hallinta ja tiedonkeruu
 • SCIP-ilmoitukset
 • Vaatimustenmukaisuustodistusten laatiminen
 • Päivityspalvelu
 • REACH/SCIP-käsikirja sisäiseen käyttöön.

Ecobion toteuttamia hankkeita

Kemikaalit ja REACH

 • Fortum, Kahden aineen täysimittainen REACH-rekisteröinti
 • ROAL, Entsyymin REACH-rekisteröinti
 • Ekokem, REACH-koulutus
 • Kone, REACH-koulutus
 • SSAB Europe, Hämeenlinnan tehdas, Jatkokäyttäjän kemikaalivaatimusten selvitys

Tuotteiden ympäristövaikutukset

 • Valmet, Tamfelt, UPM Kymmene ja Kemira, Paperikoneen elinkaaren ympäristövaikutusten arviointi (Valmet Rauma4)
 • Pukkila, Keraamisen laatan elinkaari-inventaarion ja RT-ympäristöselosteen laatiminen
 • Yritys, Hiilijalanjälkilaskenta
 • Rakennustuoteteollisuusyrityksiä, Rakennustuotteiden ympäristöselosteiden useita verifiointeja
 • Wärtsilä, Kriittinen arviointi elinkaariarviointiselvitykselle standardin ISO 14021 mukaisesti

Ota yhteyttä

Sähköpostilla: info@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 9450

Teemme myös pätevyyksiä vaativat tehtävät

 • Materiaalikatselmoija (Motiva)
 • Energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyys (Energiavirasto)
 • RTS EPD Verifioija (Rakennustietosäätiö RTS)
 • Turvallisuusneuvonantaja TNA (Trafi).

Tutustu myös muihin palveluihimme

Johdon konsultointi, strategia ja raportointi

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut