Home » Trygghet och konkurrensfördelar för produkterna

Trygghet och konkurrensfördelar för produkterna

Med vår yrkeskunskap ser vi till att också utmanande produktkrav uppfylls. Vi registrerar dina ämnen enligt Europeiska unionens REACH-förordning och hjälper till med alla kemikaliekrav. Vi lyfter fram miljöfördelarna med dina produkter utgående från fakta.

Bekanta dig med våra mångsidiga tjänster och kontakta våra experter. Vi diskuterar gärna mera.

Nyttan för kunderna

Kraven uppfylls
Försäljningen ökar
Kunderna tackar

BEKANTA DIG MED VÅRA TJÄNSTER

Kemikalier, REACH och biocider

REACH-registrering av ämnen som helhetstjänst

 • REACH-konsekvensutredningar
 • Projektledning av REACH-registrering, projekt- och testplaner, konkurrensutsättning av laboratorier, upphandlingsstyrning och kvalitetskontroll
 • Avvikelser och anpassningar av informationskrav
 • Uppgörande av registreringsunderlag och inlämnande av dem till kemikaliemyndigheten (IUCLID och REACH-IT-tjänsterna)
 • Tjänster för samregistrering (SIEF-tjänster)
 • Exponeringsscenarier
 • Kemikaliesäkerhetsrapporter (CSR, CHESAR)
 • Ansökningar för ämnen för vilka det krävs tillstånd
 • Klassificerings- och märknings(C&L)-anmälningar (IUCLID, REACH-IT)
 • Anmälningar om användning av ämnen, produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD-anmälningar, IUCLID, REACH-IT)
 • Undantag vid utnyttjande inom cirkulär ekonomi
 • Kravutredningar för nedströmsanvändare
 • Uppdateringar efter registreringen
 • Only Representative-tjänster och konsulttjänster
 • Certifiering av övererensstämmelse med REACH-kraven (REACH declaration of compliance)
 • Utbildning om REACH-förpliktelser

Ämnes- och produktspecifika krav

 • Uppföljning och kravutredning gällande ämnesbegränsningar (SVH, RoHS, ämnen som kräver tillstånd, PIC, Prop 65)
 • Konsekvensutredning av biocidlagstiftningen
 • Förfarande för godkännande av verksamma biocidämnen och biocidblandningar
 • Märkningskrav på behandlade föremål
 • Produktdeklarationer för gödsel
 • Ansökningar om typnamn för gödsel
 • Utredningar av krav på kosmetika
 • Export- och importanmälningar om farliga kemikalier (PIC-förordningen)
 • Utvärdering av och rådgivning om ekologisk produktion
 • Rådgivning om genmanipulering (GMO)
 • Kravutredningar om nanomaterial
 • Kravutredningar om plaster
 • Produktdeklarationer

Säkerhetsdatablad

 • Upprättande och översättning av säkerhetsdatablad (SDB, SDS)
 • Utvidgade säkerhetsdatablad (eSDS)

Produkter i cirkulär ekonomi

 • Utredningar av utnyttjande av avfall
 • Bedömning av och rådgivning om lagkrav på cirkulär ekonomi
 • End-of-waste (EoW)-utredningar
 • EoW-utlåtandeärenden

Transport av farliga ämnen

 • Ärenden som gäller transport av farliga ämnen
 • Transportklassificering av farliga ämnen
 • Säkerhetsrådgivningstjänst
 • Farlighetsklassificering av avfall och transportärenden
 • Transportdokument

Övriga produktkrav

 • CE-märkningsutredningar

Miljökonsekvensbedömning av produkterna

 • Livscykelanalys (LCA, ISO 14040, ISO 14044)
 • Beräkning av koldioxidfotavtryck
 • Beräkning av vattenfotavtryck
 • Miljöorienterad produktdesign (Design for Environment) – utbildning, modellering och utvecklingscoaching
 • Miljövarudeklarationer (EPD, ISO 14025, ISO 14020)
 • Miljövarudeklarationer för byggprodukter (EN 15804)
 • Ansökningar om miljömärkning (Svanmärket, EU:s miljömärke)
 • Kritisk tredjepartsutvärdering av livscykelberäkning
 • Certifiering av miljödeklarationer och -påståenden

SCIP-kravhantering

Våra experters mångsidiga tjänster hjälper ert företag med hantering av SCIP-kraven, genom till exempel:

 • Utbildning av kraven
 • Förberedning av startmaterial och frågeformulär för leverantörer
 • Leverantörshantering och datainsamling
 • SCIP-meddelanden
 • Upprättande av överensstämmelseintyg
 • Uppdateringstjänst
 • REACH/SCIP-handbok för internt bruk.

Projekt som Ecobio genomfört

Kemikalier och REACH

 • Fortum, fullskalig REACH-registrering av två ämnen
 • ROAL, REACH-registrering av enzym
 • Ekokem, REACH-utbildning
 • Kone, REACH-utbildning
 • SSAB Europe, Tavastehusfabriken, utredning av kemikaliekrav på nedströmsanvändare

Produkternas miljöeffekter

 • Valmet, Tamfelt, UPM Kymmene och Kemira, miljökonsekvensdömning av livscykeln av en pappersmaskin (Valmet Rauma4)
 • Pukkila, upprättande av livscykelinventering och RT-miljödeklaration för keramisk platta
 • Företag, beräkning av koldioxidavtryck
 • Företag inom byggproduktindustrin, flera verifieringar av miljödeklarationer för byggprodukter
 • Wärtsila, kritisk utvärdering av utredning för livscykelanalys enligt ISO 14021-standarden

Ta kontakt

Per e-post: info@ecobio.fi

Per telefon: +358 (0)20 756 9450

Vi utför också uppgifter som kräver behörigheter

 • Materialsyneförrättare (Motiva)
 • Behörighet som ansvarsperson för energibesiktning (Energimyndigheten)
 • RTS EPD Verifierare (Rakennustietosäätiö RTS)
 • Säkerhetsrådgivare SRG (Trafi)

Bekanta dig även med våra andra tjänster

Ledaningskonsultering, strategi och rapportering

MKB, tillstånd och andra myndighetsärenden

Forskningstjänster