Home » Genomslagskraft i ledarskapet

Genomslagskraft i ledarskapet

Vill du leda din organisation systematiskt mot hållbar utveckling? Vi behärskar metoder från utvärdering av strategialternativ till praktiskt ledarskap och certifiering av rapporter med vilkas hjälp du kan leda organisationen mot dess mål.

Bekanta dig med våra mångsidiga tjänster. Kontakta våra experter. Vi diskuterar gärna mera.

Nyttan för kunderna

Synliga resultat
Systematik
Certifikat på väggen
Ett gott rykte bär långt

BEKANTA DIG MED VÅRA TJÄNSTER

Konsulttjänster för ledningen

 • Modellering och utvärdering av strategialternativ med sikte på hållbar utveckling
 • Bedömning av miljöansvar (Environmental Due Diligence)
 • Bedömning av kravefterlevnad (Limited compliance audit)
 • Utbildning för ledningen

System – utvecklingscoaching och utveckling

 • Miljösystem ISO 14001
 • Arbetshälso- & arbetssäkerhetssystem ISO 45001
 • Energisystem ISO 50001
 • Interna utvärderingar
 • Aktualitetsutbildningar om standardändringar
 • System för socialt ansvar (ISO 26 000, Global Reporting Initiative GRI, People, Planet Prosperity PPP)
 • Relevansbedömning för socialt ansvar och hållbar utveckling (GRI)
 • Bedömning av hållbar utveckling i leveranskedjor
 • Företagsspecifika bedömningsutbildningar

Miljöchefstjänst

 • Myndighetsärenden
 • Utveckling och upprätthållande av ledningssystem

Certifiering

 • Rapporter om företagsansvar (GRI)
 • Koldioxidavtryck (CDP)
 • Vattenavtryck (WDP)
 • Certifiering av miljödeklarationer
 • Certifiering av miljödeklarationer för byggprodukter (RTS EPD) Verifierarkompetens.

Hållbar finansiering

 • Bedömning av den nuvarande situationen
 • Ledarskapsträning
 • Workshops (t.ex. taxonomi & rapportering)
 • Annan expertservice
 • Fråga också mer om vårt Ecobio Manager kravuppföljningstjänst (ESG)

Projekt som Ecobio genomfört

 • Outotec, Utredning av miljöaffärsverksamhet
 • Onninen, Utredning av miljöaffärsverksamhet
 • Aker Yards, Miljö-, arbetshälso- och arbetssäkerhetssystemen på tre varv (ISO 14001 & OHSAS 18001)
 • Rautaruukki, Miljösystemet ISO 14001 för stålfabriken i Brahestad
 • Eckes-Granini, Inledande miljöutredning (EMAS)
 • UPF, Certifiering av produktsäkerhetsprofiler
 • Vattenfall, Säkerhetschefstjänst

Ta kontakt

Henrik Österlund

Per e-post: henrik.osterlund@ecobio.fi

Per telefon: +358 (0)20 756 9457

Henrik Österlund Ecobio Oy

 

Bekanta dig även med våra andra tjänster

Kemikalier och produktsäkerhet

MKB, tillstånd och andra myndighetsärenden

Forskningstjänster