Home » Vaatimustenmukaisuuden arviointi (compliance audit)

 

Vaatimustenmukaisuuden arviointi (compliance audit)

Ympäristölainsäädännön vaatimustenmukaisuus (compliance audit)   

Ympäristölainsäädäntö asettaa toiminnanharjoittajalle paljon velvoitteita, joita sen täytyy noudattaa. Myös erilaiset lupapäätökset ja standardit asettavat velvoitteita, jotka ovat rinnastettavissa lainsäädännön velvoitteisiin. Ympäristöjohtamisjärjestelmät (esim. ISO 14 001) edellyttävät lakien ja asetusten vaatimusten noudattamista yrityksen toiminnassa. Paras tapa osoittaa vaatimusten täyttäminen on käyttää ulkopuolista apua arviointiin. Ecobio laatii joko arviointiraportin vaatimustenmukaisuudesta tai arvioinnit voidaan dokumentoida Ecobio Manager –pilvipalveluun, joka on lainsäädännön seurantaan ja vaatimustenmukaisuuden arvioitiin tarkoitettu SaaS-palvelu. Manageriin voit tutustua tarkemmin täältä

Toiminnanharjoittajaan kohdistuvia vaatimuksia ovat mm. ympäristön pilaantumisen ehkäisy, päästöjen hallinta, velvollisuus ympäristöluvalle, riskinarvioinnit, vieraslajien torjunta ja lajien suojelu. Ecobion asiantuntijoiden avulla jokainen vaatimus käydään läpi ja toiminnan vaatimustenmukaisuus saadaan selvitettyä. Ecobio voi toteuttaa joko tarkan arvioinnin, jossa käydään jokainen vaadittava dokumentti läpi, tai kevyemmän arvioinnin, jossa kaikkia dokumentteja ei tarkasteta. Keskustelemalla Ecobion asiantuntijoiden kanssa selviää vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tarvittava tarkkuus.  

Muut Ecobion palvelut ympäristölainsäädännön vaatimustenmukaisuudelle: 

Ota yhteyttä

Masi Mailammi

Sähköpostilla: masi.mailammi@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 2300

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut