Home » BAT-selvitykset

BAT-selvitykset

BAT-selvitys (BAT = Best Available Techniques eli paras käyttökelpoinen tekniikka) täytyy laatia, kun EU julkaisee teollisuuspäästödirektiivin mukaisen toimijan eli direktiivilaitoksen päätoimialan BAT-päätelmät.

BAT-selvitys

Selvitys täytyy myös tehdä usein ympäristölupahakemuksen liitteeksi. EU laatii päätelmät jokaiselle toimialalle ja julkaisun jälkeen yrityksillä on 6 kuukautta aikaa laatia selvitys ja toimittaa se ELY-keskukselle. Selvityksen tarkoituksena on selvittää, täytyykö laitoksen ympäristölupaa muuttaa.

Jos lupa ei vastaa päätelmiä, ELY-keskus antaa kehotuksen hakea muutosta ympäristölupaan. ELY-keskus toimittaa yleensä sähköisen tietopyynnön selvityksestä toiminnanharjoittajille. Julkaistuihin päätelmiin ja tulevien päätelmien luonnoksiin voi tutustua EU:n virallisella sivulla. Päätelmiä julkaistaan 1-2 toimialalle per vuosi.   

Selvityksessä käydään läpi laitoksen päätoimialan päätelmät päätelmäkohtaisesti ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaiset minimivaatimukset. Päätelmissä on yleensä 30-60 yksittäistä päätelmää, joissa esim. asetetaan raja-arvoja ilma- ja vesipäästöille tai määrätään tietystä käytettävästä tekniikasta. Laitoksen toimintaa verrataan näihin raja-arvoihin ja tekniikoihin.

Lisäksi toimintaa verrataan mahdollisten sivutoimialojen päätelmiin sekä yleisemmällä tasolla toimintaa sivuaviin, ns. horisontaali-BAT-vertailuasiakirjoihin (BREF). Jos päätelmiä ei ole julkaistu, lupahakemukseen liitettävässä selvityksessä käytetään toimialan BREF-asiakirjaa (vertailuasiakirja, jossa käydään läpi saman toimialan yrityksien tekniikoita eri puolilla EU:ta) soveltuvilta osin.  

Viranomainen käyttää päätelmien raja-arvoja usein lupamääräysten perusteena, joten toiminnanharjoittajalle on tärkeää tehdä selvitys huolella. Päätelmät ja BREF-asiakirjat ovat hyvin teknisiä ja vaikealukuisia dokumentteja, joten Ecobion asiantuntijoiden avulla pääsee parhaiten hyvään lopputulokseen. Tekniikat täytyy ottaa käyttöön yleensä neljän vuoden kuluessa niiden julkaisusta, joten asiantuntijan kanssa on tärkeää käydä läpi mitkä kaikki tekniikat ovat oleellisia tai pakollisia laitokselle.  

Yrityksiä joita olemme auttaneet bat-asioissa aiemmin:
 • Amerplast Oy
 • RKW Finland Oy
 • Hangon Satama Oy
 • Formica IKI Oy
 • Ab Rani Plast Oy
 • VS Turva-aidat Oy
 • DP Metal Recycling Oy
 • Kromatek Oy
 • Helsinki Shipyard Oy
 • Hyvinkään Lämpövoima Oy
 • Lantmännen Agro Oy
 • Olvi Oyj
 • Länsi-Rannikon Kala Oy
 • Tracegrow Oy
 • Hämeenlinnan Osuusmeijeri Oy

Ota yhteyttä

Masi Mailammi

Sähköpostilla: masi.mailammi@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 756 2300

Tutustu myös muihin palveluihimme

Kemikaalit ja tuoteturvallisuus

YVA:t, luvat ja muut viranomaisasiat

Tutkimuspalvelut