Home » Kotka stads MKB-projekt lyckades väl och höll tiden

MKB-projektet för brytning och krossning på industriområdet Jänskä lyckades bra och höll tiden

Kotka stad planerade att genomföra brytning och krossning på industriområdet Jänskä inom en snabbare tidsplan än det nuvarande miljötillståndet tillåter. Avsikten var att öka den årliga brytningsmängden så mycket att en miljökonsekvensbedömning (MKB) behövdes. Ecobio utsågs som samarbetspartner.

Målet för brytningen var att utnyttja stenmaterialet i bl.a. hamnkonstruktioner och ta brytningsområdet snabbare i bruk som industriområde enligt detaljplanen. Avsikten är att åren 2017–2020 (2020) sammanlagt bryta högst 1 185 000 m3, beroende på vilket alternativ som förverkligas. Eftersom brytningsmängden ändrades mer än 200 000 m3/år, förutsatte ändringen MKB-förfarande.

”Syftet med MKB-förfarandet var att producera information om miljökonsekvenserna som stöd för planering och beslutsfattande. Eftersom det var fråga om det första MKB-projektet för Infras planeringsenhet, var det viktigt att kunna och behärska hela MKB-processen. Eftersom projektet var brådskande var det också viktigt att tidtabellen skulle hålla”, säger planeringschef Matti Paavola vid Kotka stad.

Projektet indelades i fyra tydliga, på varandra följande delar:

  • Uppgörande av MKB-programmet
  • Möte med allmänheten och kungörelse om MKB-programmet
  • Uppgörande av MKB-beskrivningen
  • Möte med allmänheten och kungörelse om MKB-beskrivningen

”Ecobios personal tänkte hela tiden på att tidsplanen var stram och vi diskuterade kontinuerligt hur vi skulle kunna klara av den. Samarbetet löpte bra och smidigt. Det var viktigt att ständigt ha kontroll över projektet som helhet. I nya MKB-projekt kan jag tryggt förlita mig på Ecobios kompetens”, säger Matti.

Nästa skede i projektet är miljötillståndsförfarandet, som genomförs i samarbete med Ecobio.