Home » Teknologiateollisuus främjar biodiversitet – Ecobio som expert i projektet

Teknologiateollisuus främjar biodiversitet – Ecobio som expert i projektet

Måndagen den 14 december 2020 publicerade finska Teknologiateollisuus ry riktlinjer för biodiversitet inom teknologibranschen. Ecobio fungerade som expertpartner under skapandet av biodiversitetsvägkartan. Projektet skapade en unik biodiversitetsplan. Vi värdesätter samarbetet med Teknologiateollisuus och är stolta av att kunna berätta om biodiversitetssamarbetet. Projektet baserades på behovet av teknikföretag att identifiera och hantera sitt eget fotavtryck inom biologisk mångfald.

Att stärka biodiversiteten är en viktig del inom hållbar utveckling. Anpassning av biodiversitet skapar möjligheter och konkurrensfördelar för teknikföretag på till exempel på internationella marknader och visar äkta ansvar för planetens framtid. Resurseffektiv produktion kan till exempel fungera som en stark konkurrensfördel som en del av leveranskedjan. Att ta hänsyn till naturen och dess mångfald skapar en mer ansvarsfull väg till nya marknader, produkter och tjänster över hela världen.

Ecobio erbjuder experttjänster inom biodiversitet till företag. Våra biodiversitetsexperter hjälper företag att identifiera miljöpåverkan i olika stadier av livscykeln för produkter och tjänster och att agera proaktivt med hänsyn till ekonomiska faktorer. Mer information om våra tjänster gällande biodiversitet hittar du här.

Mer information om projektet hittas från Teknologiateollisuus ry:s pressmeddelande på finska här.