Home » System för tre Aker Yards-varv på rekordtid

System för tre Aker Yards-varv på rekordtid

Varvsbolaget Aker Yards valde Ecobio som hjälp vid utvecklingen av ledningssystem. Skeppsvarv är ytterst krävande arbetsplatser med tanke på arbetshälsa och miljö. Det inträffar ofta olycksfall i arbetet vid skeppsbyggen. Många arbetsuppgifter innebär arbetsställningar som medför fysisk belastning. Förtidspensioneringar är allmänna bland den yrkesutbildade personalen. När fartyg inreds uppstår många slag av avfall. Medan fartygen är i drift är energiförbrukningen avsevärd med tanke på miljön. Därför har miljöaspekter och arbetarskyddsfrågor en stor betydelse i varvföretagens verksamhet.

Ecobio coachade och styrde genomförandet av miljö-, arbetshälso- och säkerhetssystemen för Aker Yards. Det var ett av de största ledningssystemprojekten i Norden. I projektet utvecklades tre varv och deras leveranskedja bestående av 15 000 underleverantörer samtidigt för certifiering. Systemen certifierades enligt IS0 14001-standarden för miljösystemets del och OHSAS 18001-standarden för arbetshälso- och arbetssäkerhetsystemets del. Utvecklingscoachingen lyckades som förväntat och Aker Yards’ varv fick certifikaten på rekordtid och med goda prestationer.

Idag ägs varven av andra företag.