Home » Aker Yardsin kolmen telakan järjestelmä ennätysajassa

Aker Yardsin kolmen telakan järjestelmät ennätysajassa

Telakkayhtiö Aker Yardsin valitsi Ecobion auttamaan johtamisjärjestelmien kehittämisessä. Telakat ovat työterveyden ja ympäristön kannalta erittäin vaativia työpaikkoja. Laivojen valmistuksessa tapahtuu usein työtapaturmia. Monien työtehtävien työasennot ovat fyysisesti kuormittavia. Ammattilaisten varhaiset eläköitymiset ovat yleisiä. Laivan rakentamisen sisustamisvaiheessa syntyy monenlaisia jätteitä. Laivojen käytön aikana taasen energiankulutus on ympäristön kannalta merkittävää. Siten telakkayhtiön toiminnassa ympäristönäkökohtien ja työsuojeluvaarojen merkitys on suuri.

Ecobio valmensi ja ohjasi Pohjoismaiden suurimpiin johtamisjärjestelmähankkeisiin lukeutuneen Aker Yardsin ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän toteuttamista. Hankkeessa kehitettiin sertifiointivalmiuteen yhtä aikaa kolme telakkaa ja niiden 15000 alihankkijan toimitusketjua. Järjestelmät sertifioitiin ympäristöjärjestelmä ISO 14001 -standardin ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 -standardin mukaisesti. Kehitysvalmennus onnistui odotetusti ja Aker Yardsin telakat saivat sertifikaatit ennätysajassa ja hyvin suorituksin.

Nykyisin telakat ovat muiden yritysten omistuksessa.