Vi ser in i framtiden

”Min dröm är att skapa miljölösningar som används av företag världen runt.”

Jag insåg vilken betydelse miljöeffekter och företagens miljöhandlingar har i slutet av 1980-talet, då jag grundade Ecobio för att betjäna miljömedvetna företag. Utvecklingen går allt snabbare i denna riktning och påverkas av flera olika faktorer, såsom befolkningsökningen, de skador som extrema väderfenomen orsakar, den minskande biologiska mångfalden och utnyttjandet av bioteknik. Förändringstakten blir allt snabbare och regleringen ökar.

Som individer måste vi ändra våra levnadsvanor. Företagen spelar en viktig roll som möjliggörare av detta. Reformerna måste ske på villkor som överensstämmer med människans och naturens välbefinnande. Vi hjälper företagen framåt på vägen mot hållbar utveckling. Företagens ständiga behov att ändra verksamheten så att den blir hållbarare har burit upp Ecobio till denna dag och kommer att göra det långt in i framtiden.

We help you balance business and nature.

Sanna Perkiö

Ecobios grundare,
styrelseordförande, teknologie doktor

Sanna Perkiö

grundare av Ecobio, teknologie doktor