Katsomme tulevaisuuteen

”Unelmani on luoda ympäristöratkaisuja, joita käyttävät yritykset kaikkialla maailmassa.”

Oivalsin ympäristövaikutusten ja yritysten ympäristötekojen merkityksen 1980-luvun loppupuolella, jolloin perustin Ecobion palvelemaan ympäristötietoisia yrityksiä. Kehityksen suunta on entisestään voimistunut ja siihen vaikuttavat tekijät monipuolistuneet, kuten väestönkasvu, sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat tuhot, eliölajien väheneminen ja biotekniikan hyödyntäminen. Muutosvauhti vain kiihtyy ja sääntely lisääntyy.

Yksilöinä meidän on uudistettava elintapojamme. Yrityksillä on tärkeä rooli sen mahdollistajana. Uudistumisen on tapahduttava ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin ehdoilla. Me autamme yrityksiä kestävän kehityksen tiellä. Yritysten jatkuva tarve muutokseen kohti kestävämpää toimintaa on kantanut Ecobioa tähän päivään ja kantaa kauaksi tulevaisuuteen.

We help you balance business and nature.

Sanna Perkiö

Ecobion perustaja,
hallituksen puheenjohtaja,
tekniikan tohtori