Home » Gasum använder Ecobio Manager i de nordiska länderna

Gasum använder Ecobio Manager i de nordiska länderna

Energibolaget Gasum Oy är en nordisk expert inom gasbranschen, som tillsammans med sina partners främjar utvecklingen till ett kolneutralt samhälle. Gasum bidrar till uppkomsten av en hållbar energiekonomi genom att öka utbudet av inhemsk biogas, utveckla ett nordiskt gasekosystem och se till att gasen prismässigt är ett konkurrenskraftigt alternativ.

Bolaget importerar naturgas till Finland och förädlar biogas och distribuerar samt levererar dem mångsidigt till energiproduktion, industri, hushåll och land- och sjötrafik.

Minna Tolonen är miljö- och energichef på Gasums HSEQ-avdelning. Hon ansvarar för miljö-, företagsansvars- och energiärenden och hållbarhetsärenden i fråga om biogas. Minnas avdelning producerar tjänster för hela Gasum-koncernen.

”Jag har samarbetat med Ecobio i många år. För tre år sedan tog vi i bruk Ecobio Manager som ett verktyg för att följa upp lagstiftningen. Det har fungerar utmärkt, och nu omfattar vår uppföljning av bestämmelserna också Sverige. Vi har efterfrågan på den här tjänsten också i de övriga nordiska länderna. Vi följer också att vår verksamhet överensstämmer med kraven. Dessutom har vi samarbetat mycket i kemikaliefrågor, t.ex. uppdaterat säkerhetsdatablad”, säger Minna.

Ett huvudtema för Gasums företagsansvar är att möjliggöra en omställning till ett kolsnålt samhälle och cirkulär ekonomi. Under det senaste året har vi i samarbete med Ecobio fokuserat på gränssnittet avfall/produkt inom cirkulär ekonomi och lagstiftningsärenden i samband med det.

”Jag uppskattar Ecobios yrkeskunskap och förmåga att tolka lagstiftningen i praktiska situationer. Vårt samarbete fungerar mycket bra och jag får snabbt svar på mina frågor. Utbildningar som Ecobio ordnar är också mycket nyttiga och vi är verkligen nöjda med att Ecobio har börjat ordna webinarier. Jag har fått god respons på dem. Gasum har verksamhet på många ställen i Finland, vilket innebär att personalen finns på olika håll och inte alltid har möjlighet att delta i kurser på ort och ställe. Då är ett webinarium utmärkt.”