Home » Gasum käyttää Ecobio Manageria Pohjoismaissa

Gasum käyttää Ecobio Manageria Pohjoismaissa

Energiayhtiö Gasum Oy on Pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa edistää kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Gasum edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä.

Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. 

”Olemme tehnyt Ecobion kanssa yhteistyötä vuosien ajan. Kolme vuotta sitten otimme käyttöön Ecobio Managerin lainsäädännön seurantatyökalun. Se on toiminut erinomaisesti, ja nyt säädösseurantamme kattaa myös Ruotsin. Meillä olisi kysyntää tälle palvelulle myös laajemminkin Pohjoismaissa. Seuraamme myös toimintamme vaatimustenmukaisuutta. Tämän lisäksi olemme tehneet paljon yhteistyötä kemikaaliasioiden kanssa, esimerkiksi päivittäneet käyttöturvallisuustiedotteita”

Gasumin yritysvastuun yhtenä pääteemana on vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisen ja kiertotalouden toteutumisen mahdollistaminen. Viimeisen vuoden aikana yhteistyössä Ecobion kanssa on keskitytty kiertotalouden jäte-/tuoterajapintaan ja niihin liittyviin lainsäädäntöasioihin.

”Arvostamme Ecobion ammattitaitoa ja kykyä tulkita lainsäädäntöä käytännön tilanteissa. Yhteistyömme toimii erittäin hyvin ja saan vastauksia kysymyksiini nopeasti. Ecobion koulutustilaisuudet ovat myös hyödyllisiä ja olemme todella tyytyväisiä, kun Ecobio on alkanut pitää webinaareja. Olemme saaneet niistä hyvää palautetta. Gasumilla on toimintaa ympäri Suomea, joten porukkamme on hajallaan eikä tilaisuuksiin ole aina mahdollisuus osallistua. Webinaari toimii tällöin mainiosti.”