Home » Minimera risker på arbetsplatsen under Covid-19 pandemin

Minimera risker på arbetsplatsen under Covid-19 pandemin

covid-19 risker på arbetsplatsen

Känner du till de risker som orsakas av covid-19? Har ditt företag en plan för riskhantering?

Vår gemensamma utmaning är att få arbetet att rulla på under coronaviruset, covid-19. En trygg arbetsplats är inte en självklarhet. Många arbetar i förhållanden där de utsätts för smittorisker åtminstone i viss mån. De som inte jobbar på distans utsätts för risker att bli smittade av coronaviruset antingen på vägen till eller på arbetsplatsen. Coronaviruset väcker naturligt många frågor i arbetsgemenskapen, vilket kräver tydliga svar och trygga lösningar från företaget. Genom att känna igen de risker som epidemin förorsakar och systematiskt hantera dem, kan du bygga förtroende i arbetsgemenskapen och säkerställa fungerande affärsverksamhets även i osäkra tider.

Hur säkerställer jag kontinuitet i affärsverksamheten?

För att kunna säkerställa en fortsatt lönsam affärsverksamhet är det viktigt att veta vad ditt företag inte har råd att förlora. Att känna igen och bevara resurser och funktioner som är kritiska för verksamheten är avgörande för att företaget skall kunna undvika fatala förluster i krissituationer. De kritiska resurserna kan delas in i sex grupper: arbetstagare, utrymmen, de viktigaste funktionerna, lager och specialutrustning, IT-resurser och de viktigaste tredje parterna såsom investerare, underleverantörer och samarbetsparter. Att känna igen och skydda de kritiska resurserna hjälper dig att minska riskerna.

Att lägga upp en krishanteringsstrategi och stärka funktionsfärdigheten är en väsentlig del av affärsverksamhets kontinuitet under osäkra omständigheter. Ecobio Manager molntjänsten erbjuder ett lättanvänt och effektivt sätt att bibehålla funktionsfärdighet med verktyg för riskhantering och utvärdering av lagefterlevnad. Verktyget kan anpassas för företagets behov och storlek.

Att känna igen risker hjälper dig att förstå hur utsatt ditt företag är inför epidemins faror. Framför allt mindre företag har begränsat med tid och resurser som bör användas effektivt.

Säkerställ en trygg arbetsplats under covid-19 med hjälp av Ecobio Managers riskhanteringsverktyg

Vi vill hjälpa företag att upprätthålla lönsam, ansvarsfull och säker affärsverksamhet där arbetstagarnas hälsa är en prioritet. Därför erbjuder vi en avgiftsfri testperiod på tre månader för Ecobio Manager covid-19 riskhanteringsverktyg.

Ecobio Manager molntjänsten erbjuder en lösning som utnyttjar industrins förfaranden för att hantera risker för coronaviruset, men även för att hantera andra risker så som miljö-, arbetssäkerhets-, kemikalie-, brand- och räddningsrisker. Tjänsten innehåller identifiering och riskutvärdering av bakterie- och virusfaror samt hanteringsplan. Du kan även följa aktuella lagar och anvisningar från myndigheter som gäller covid-19. Du kan spara din organisations råd och andra viktiga riktlinjer i tjänsten. Du kan även utvärdera er verksamhets lagefterlevnad när det gäller lagar och anvisningar från myndigheter eller ert företag. Tjänsten hjälper er att hållas uppdaterade i den föränderliga situationen.

Covid-19 paketet innehåller följande tjänster:

  • Identifiering, riskbedömning och riskhantering av covid-19 faror som molntjänst
  • Utbildningen ”Känn igen och hantera covid-19 risker”

Om du vill ha en mer omfattande tjänst för att hantera lagar och författningar gällande covid-19 kan du utöka riskhanteringstjänsten med följande tjänster:

  • Uppföljning av aktuella covid-19 författningar
  • Uppföljning av aktuella covid-19 anvisningar från myndigheter
  • Möjlighet att spara och hantera aktuella egna anvisningar
  • Verktyg för utvärdering av lagefterlevnad

*Efter tre månaders testperiod fortsätter tjänsten med möjlighet till uppsägning

Skicka uppgifter på ditt företag och påbörja den 3 månader avgiftsfria prövotiden: sales@ecobiomanager.com

Är du intresserad av att höra mer om covid-19 riskhantering? Anmäl dig till det avgiftsfria webbinariet: https://www.eventbrite.com/e/covid-19-riskien-tunnistaminen-hallinta-tyopaikalla-tickets-104933187990?aff=blogi

Läs mer om Ecobio Manager

Läs mer om Ecobio