Nyheter

Lag register

Nya kommande taxonomirelaterade lagändringar har publicerats i Sverige

October 19, 2021

Kemikaliehanteringens digitala framtid

June 18, 2021

Vad innebär EU:s taxonomi för hållbar verksamhet?

June 18, 2021

Två ämnen har lagts till på SVHC-kandidatlistan

January 27, 2021

Så uppfyller du SCIP-kraven

October 12, 2020

Webbinarium 9.11: Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

October 8, 2020

Minimera risker på arbetsplatsen under Covid-19 pandemin

May 29, 2020

Titandioxid klassificerad som cancerframkallande – implementering av förordning 2021

February 26, 2020

Avtal uteslöt tillämpning av miljöbalkens skadeståndsbestämmelser

November 8, 2019

Europeiska kommissionen har godkänt klassificeringen av titandioxiddamm som karcinogent

October 30, 2019