Nyheter

Lag register

Nya kommande taxonomirelaterade lagändringar har publicerats i Sverige

oktober 19, 2021

Kemikaliehanteringens digitala framtid

juni 18, 2021

Vad innebär EU:s taxonomi för hållbar verksamhet?

juni 18, 2021

Två ämnen har lagts till på SVHC-kandidatlistan

januari 27, 2021

Så uppfyller du SCIP-kraven

oktober 12, 2020

Webbinarium 9.11: Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

oktober 8, 2020

Minimera risker på arbetsplatsen under Covid-19 pandemin

maj 29, 2020

Titandioxid klassificerad som cancerframkallande – implementering av förordning 2021

februari 26, 2020

Avtal uteslöt tillämpning av miljöbalkens skadeståndsbestämmelser

november 8, 2019

Europeiska kommissionen har godkänt klassificeringen av titandioxiddamm som karcinogent

oktober 30, 2019