Nyheter

Tag: kemikalielagstiftningen

Två ämnen har lagts till på SVHC-kandidatlistan

January 27, 2021

Rekrytering: Vi söker kemikalieexpert för att jobba med våra kunder inom industrisektorn som konsult

December 15, 2020

SCIP-databas för särskilt farliga ämnen har öppnats

November 4, 2020

CLP-förordningens 12. tekniska anpassning (ATP)

April 24, 2019