Nyheter

Tag: kemikalielagstiftningen

Kemikaliehanteringens digitala framtid

June 18, 2021

Kemikalieaktörens 10 steg för en effektiv kemikaliehantering – Från krav till digitalisering

June 15, 2021

Möjliga ändringar till REACH- och CLP-lagstiftningen – Påverka ändringarna nu!

May 10, 2021

Webbinarium 6.5: Kemikaliehanteringens digitala framtid

April 7, 2021

Två ämnen har lagts till på SVHC-kandidatlistan

January 27, 2021

Rekrytering: Vi söker kemikalieexpert för att jobba med våra kunder inom industrisektorn som konsult

December 15, 2020

SCIP-databas för särskilt farliga ämnen har öppnats

November 4, 2020

CLP-förordningens 12. tekniska anpassning (ATP)

April 24, 2019