Nyheter

Tag: kemikalier

Kemikaliehanteringens digitala framtid

June 18, 2021

Kemikalieaktörens 10 steg för en effektiv kemikaliehantering – Från krav till digitalisering

June 15, 2021

Möjliga ändringar till REACH- och CLP-lagstiftningen – Påverka ändringarna nu!

May 10, 2021

Webbinarium 6.5: Kemikaliehanteringens digitala framtid

April 7, 2021

Två ämnen har lagts till på SVHC-kandidatlistan

January 27, 2021

Så uppfyller du SCIP-kraven

October 12, 2020

Webbinarium 9.11: Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

October 8, 2020

Europeiska kommissionen har godkänt klassificeringen av titandioxiddamm som karcinogent

October 30, 2019

Rapportering av blandningar i EU i enlighet med CLP förordningen skjuts upp

September 9, 2019

Intresse för standarder, socialt ansvarstagande och begränsade ämnen aktuellt i Sverige

July 10, 2019