Nyheter

Etikett: kemikalier

Kemikaliehanteringens digitala framtid

juni 18, 2021

Kemikalieaktörens 10 steg för en effektiv kemikaliehantering – Från krav till digitalisering

juni 15, 2021

Möjliga ändringar till REACH- och CLP-lagstiftningen – Påverka ändringarna nu!

maj 10, 2021

Webbinarium 6.5: Kemikaliehanteringens digitala framtid

april 7, 2021

Två ämnen har lagts till på SVHC-kandidatlistan

januari 27, 2021

Så uppfyller du SCIP-kraven

oktober 12, 2020

Webbinarium 9.11: Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

oktober 8, 2020

Europeiska kommissionen har godkänt klassificeringen av titandioxiddamm som karcinogent

oktober 30, 2019

Rapportering av blandningar i EU i enlighet med CLP förordningen skjuts upp

september 9, 2019

Intresse för standarder, socialt ansvarstagande och begränsade ämnen aktuellt i Sverige

juli 10, 2019