Home » Möjliga ändringar till REACH- och CLP-lagstiftningen – Påverka ändringarna nu!

Möjliga ändringar till REACH- och CLP-lagstiftningen – Påverka ändringarna nu!

Europeiska kommissionen har publicerat två preliminära inledande konsekvensbedömningar gällande möjliga ändringar till REACH- och CLP-lagstiftningarna i EU:s kemikalistrategi vilken främjar hållbarhet.

Europeiska kommissionen har publicerat två preliminära inledande konsekvensbedömningar gällande möjliga ändringar till REACH- och CLP-lagstiftningarna i EU:s kemikalistrategi vilken främjar hållbarhet. Du kan hitta dessa inledande konsekvensbedömningar och kommentera dem till och med den första juni 2021 från länkarna nedan.

Berätta dina åsikter nu och påverka ändringarna!

Kommissionen har till exempel övervägat följande ändringar:

  • Öka på informationskraven gällande faror, säker användning samt miljöavtryck (REACH)
  • Registrering av vissa polymerer (REACH)
  • Ibruktagning av ett elektroniskt säkerhetsdatablad för att förbättra informationsflödet (REACH)
  • Kombinering av REACH auktorisering och begränsningssystemet till en helhet (REACH)
  • Tilläggning av en ny faroklass, t.ex. hormonstörande kemikalier (CLP)
  • Fördydligande av kraven för klassificieringen av blandningar och vissa komplexa föreningar (CLP)

Du kan kommentera de inledande konsekvensbedömningar via länkarna nedan:

Läs mera om vår service gällande REACH!

Vi registrerar dina ämnen enligt Europeiska unionens REACH-förordning och ser vi till att också utmanande produktkrav uppfylls. Läs mer om vår service här!


Bild: Shutterstock