Nyheter

Tag: kemikaliehantering

Två ämnen har lagts till på SVHC-kandidatlistan

January 27, 2021

SCIP-databas för särskilt farliga ämnen har öppnats

November 4, 2020

Så uppfyller du SCIP-kraven

October 12, 2020

Webbinarium 9.11: Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

October 8, 2020

Titandioxid klassificerad som cancerframkallande – implementering av förordning 2021

February 26, 2020

Europeiska kommissionen har godkänt klassificeringen av titandioxiddamm som karcinogent

October 30, 2019