Nyheter

Tag: SVHC

Två ämnen har lagts till på SVHC-kandidatlistan

January 27, 2021

SCIP-databas för särskilt farliga ämnen har öppnats

November 4, 2020

Webbinarium 9.11: Aktuella kemikaliehanteringskrav i Norden

October 8, 2020

Ämnesbegränsningar enligt REACH-förordningen: skyldigheter som gäller hela leveranskedjan

March 14, 2018