Home » konsultering

Etikett: konsultering

Ecobio Manager expanderar till Danmark

Ecobios team och marknadsområde växer! Ecobio Manager expanderar till Danmark 2021. Efter flertal kundförfrågningar kommer den nya danska versionen av Ecobio Manager bli tillgänglig för kunderna innan sommaren 2021. Ecobio Manager finns nu i Finland och efter expanderingen även i alla de tre skandinaviska länderna, Sverige, Norge och Danmark. Detta innebär att Ecobio Manager är en perfekt EHS-lösning för företag som är verksamma på den nordiska marknaden. Mikkel Stein Knudsen är Ecobio Managers nya danska kontoansvariga. Han jobbar även som konsult inom Ecobio.

Mikkel Stein Knudsen är Ecobios nya danska bekräftelse

Mikkel Stein Knudsen började på Ecobio i mars som kontoansvarig för Danmark. Han har jobbat tidigare som seniorrådgivare samt som både klimat- och energiexpert vid danska jordbruks- och livsmedelsrådet. Han har varit sekreterare för danska energibolagens nätverk, deltagit i expertgrupper för statliga regleringsfrågor och varit nationell samordnare inom energieffektivitet i EU:s Horizon 2020-projekt. I Finland jobbar Mikkel som framtidsforskare vid Åbo Universitet med fokus på hållbarhet, förutseende av teknologi och finska industrins framtid.

Så här beskriver Mikkel sig själv och sina förväntningar:

I have a Danish background, but I now live in Finland for family reasons. Before moving here, I worked extensively with advising Danish businesses on sustainability and regulatory affairs. I’m very happy to continue this role with Ecobio.

Expanding Ecobio Manager with the Danish offers added value to existing Ecobio-customers and makes Ecobio a truly Nordic company. I hope I can help also to alert new customers to the services and products, Ecobio offers.

Both as an advisor and as a researcher my career has circled around making businesses more sustainable and more competitive at the same time. Digital tools are very important on this journey. With the company focus and the company culture, I believe I have found the right place for me at Ecobio.”

Vi vill hjärtligt välkomna Mikkel till vårt team!

Ecobio Manager erbjuder stolt tjänster i hela Skandinavien och Finland

Expanderingen till Danmark är ett stort steg för Ecobio Manager och vi kan strax stolt erbjuda tjänster i hela Skandinavien! Har ert företag verksamhet i Skandinavien eller Finland? Vi erbjuder en SaaS-tjänst för hantering av hållbarhet, kemikalier och säkerhet på arbetsplatsen. Vår innovativa programvara hjälper er att säkra kravefterlevnaden och förbättra lönsamheten – lokalt och globalt.

Läs mer av Ecobio Manager här!

Kontakta oss gärna för att diskutera om de nya affärsmöjligheterna i Skandinavien och Finland! Du når oss via email sales@ecobiomanager.com eller via telefon +358 (0)20 756 9450!


Text: Emma Björkqvist

Bild: Mikkel Stein Kundsen

Rekrytering: Vi söker EHS-expert till vårt konsulteringsteam

Är du specialiserad inom företagshälsovård och arbetssäkerhet? Vill du arbeta centralt med hållbar utveckling? Hanterar du även de svåraste detaljerna inom företagshälsovårds-, arbetssäkerhets- och miljölagstiftningen och de företagsspecifika kraven?

Vi söker en företagshälsovårds-, arbetssäkerhets- och miljöexpert till vårt konsulteringsteam inom hållbar utveckling. Läs mera av rekryteringen här och sök med!


Text: Emma Björkqvist

Bild: Shutterstock

Rekrytering: Vi söker kemikalieexpert för att jobba med våra kunder inom industrisektorn som konsult

Vill du arbeta centralt med hållbar utveckling? Hanterar du även de svåraste detaljerna inom kemikalielagstiftning och företagsspecifika kraven?

Vi söker en expert inom kemikalielagstiftning för att komma med i vårt konsulteringsteam! Läs mera av rekryteringen här och sök med!

 


Text: Emma Björkqvist

Bild: Shutterstock

Ecobios kundprojekt fick årets MKB-pris 2020

Årets MKB 2020 Finland

Utvidgandet av Koverhar hamn som utförts av Hangö hamn Ab och Trafikledsverket har fått årets ’Hyvä YVA’ -pris (årets MKB pris, miljökonsekvensbedömning). Ecobio agerade konsult i projektet och ansvarade för miljökonsekvensbedömningen och ledningsgruppsarbetet. YVA rf beviljar årligen ett pris för exemplariskt förfarande beträffande miljökonsekvensbedömning.

YVA rf:s grunder för priset

Bedömning av effekternas betydelse har en viktig roll i miljökonsekvensbeskrivningen av Koverhars hamns utvidgande. Påverkan har bedömts omfattande genom att följa bedömningsgrunder för betydande miljöpåverkan. Genom tydlig rapportering lyfts de betydande effekterna fram särskilt bra. Det är möjligt att följa vilken betydelse de konkreta sätten att hämma effekter har för projektets påverkan och planering. Effekternas betydelse har bedömts utan och med de planerade sätten att hämma dem.

Materialet och rapporteringen för MKB:n av Koverhars hamns utvidgande har beretts tydligt och läsarvänligt. Huvuddelar och kärninnehåll av konsekvensbedömningen har samlats i miljökonsekvensbeskrivningen som kompletteras med flera utredningar.

Ecobio ansvarade för MKB-processens förverkligande och konsekvensbedömningar

Ecobios konsulter Masi Mailammi och Inka Voutilainen ansvarade för projektets förvekligande. Mailammi var projektledare och Voutilainen ansvarade för bedömning av de mest betydande miljökonsekvenserna.

”Särskilt nöjd är jag att vi lyckats sammanfatta de väldigt omfattande utredningarna och bedömningarna i en tydlig miljökonsekvensbeskrivning. Jag är också nöjd med lednings- och uppföljningsgruppernas arbete. Ledningsgruppen bestod av statens och kommunens miljöskyddsmyndigheter, och deras höga krav gjorde att bedömningen blev väldigt omfattande. MKB-förfarandets inflytande var märkbart: ett av projektalternativen bedömdes som dåligt enligt konsekvensbedömningen och ersattes med ett nytt alternativ som var bättre för miljön.” – Masi Mailammi, projektledare, Ecobio

Behöver ni hjälp med miljökonsekvensbedömningar? Våra erfarna miljökonsulter hjälper er! Ta kontakt: info@ecobio.fi

Rapportering av blandningar i EU i enlighet med CLP förordningen skjuts upp

rapporteing av blandningar EU CLP

Det EU omfattande anmälningsförfarandet för kemiska blandningar ansedda för konsument- och professionellt bruk skjuts upp med ett år. Ursprungligen skulle de första EU anmälningarna tas i bruk genom ECHAs nya Poison Centers Notifications (PCN) portal i början av nästa år. Kommissionen och ECHA meddelade om ändringen den 31 juli 2019.

Ifrågavarande anmälningar berör EU importörer eller användare av kemiska blandningar, och eventuellt också distributörer som släpper ut dessa på marknaden.

Enligt nuvarande information krävs en anmälan enligt bilaga 1272/2008 VIII i CLP förordningen:

  • 1.1.2021 för konsumentblandningar
  • 1.1.2021 för professionella blandningar
  • 1.1.2024 för blandningar ämnat för industriellt bruk.

Kommissionens offentliga hörande om att skjuta upp början av 2020 förändringen med ett år slutade den 19 augusti 2019. Ändringen som kommissionen kommenterade betecknades ”problem med funktionsdugligheten”.

Ecobio följer nyheter gällande färdigställandet av ECHA-portalen och hjälper sina kunder att under tiden uppfylla sina skyldigheter gällande kemikalieanvändning, med hjälp av den senaste tekniken och kunskapen inom området.

Ecobio skrev om CLP förordningens anpassning tidigare här

Har du frågor gällande hur förordningen påverkar er verksamhet? Vi hjälper dig. Ta kontakt!

Helena Niemelä, Ecobio

 

Kontaktuppgifter:

Helena Niemelä, Ecobio Oy

Ledande konsult

helena.niemela@ecobio.fi