Home » blandningar

Etikett: blandningar

Rapportering av blandningar i EU i enlighet med CLP förordningen skjuts upp

rapporteing av blandningar EU CLP

Det EU omfattande anmälningsförfarandet för kemiska blandningar ansedda för konsument- och professionellt bruk skjuts upp med ett år. Ursprungligen skulle de första EU anmälningarna tas i bruk genom ECHAs nya Poison Centers Notifications (PCN) portal i början av nästa år. Kommissionen och ECHA meddelade om ändringen den 31 juli 2019.

Ifrågavarande anmälningar berör EU importörer eller användare av kemiska blandningar, och eventuellt också distributörer som släpper ut dessa på marknaden.

Enligt nuvarande information krävs en anmälan enligt bilaga 1272/2008 VIII i CLP förordningen:

  • 1.1.2021 för konsumentblandningar
  • 1.1.2021 för professionella blandningar
  • 1.1.2024 för blandningar ämnat för industriellt bruk.

Kommissionens offentliga hörande om att skjuta upp början av 2020 förändringen med ett år slutade den 19 augusti 2019. Ändringen som kommissionen kommenterade betecknades ”problem med funktionsdugligheten”.

Ecobio följer nyheter gällande färdigställandet av ECHA-portalen och hjälper sina kunder att under tiden uppfylla sina skyldigheter gällande kemikalieanvändning, med hjälp av den senaste tekniken och kunskapen inom området.

Ecobio skrev om CLP förordningens anpassning tidigare här

Har du frågor gällande hur förordningen påverkar er verksamhet? Vi hjälper dig. Ta kontakt!

Helena Niemelä, Ecobio

 

Kontaktuppgifter:

Helena Niemelä, Ecobio Oy

Ledande konsult

helena.niemela@ecobio.fi