Home » konsult

Etikett: konsult

Ecobios kundprojekt fick årets MKB-pris 2020

Årets MKB 2020 Finland

Utvidgandet av Koverhar hamn som utförts av Hangö hamn Ab och Trafikledsverket har fått årets ’Hyvä YVA’ -pris (årets MKB pris, miljökonsekvensbedömning). Ecobio agerade konsult i projektet och ansvarade för miljökonsekvensbedömningen och ledningsgruppsarbetet. YVA rf beviljar årligen ett pris för exemplariskt förfarande beträffande miljökonsekvensbedömning.

YVA rf:s grunder för priset

Bedömning av effekternas betydelse har en viktig roll i miljökonsekvensbeskrivningen av Koverhars hamns utvidgande. Påverkan har bedömts omfattande genom att följa bedömningsgrunder för betydande miljöpåverkan. Genom tydlig rapportering lyfts de betydande effekterna fram särskilt bra. Det är möjligt att följa vilken betydelse de konkreta sätten att hämma effekter har för projektets påverkan och planering. Effekternas betydelse har bedömts utan och med de planerade sätten att hämma dem.

Materialet och rapporteringen för MKB:n av Koverhars hamns utvidgande har beretts tydligt och läsarvänligt. Huvuddelar och kärninnehåll av konsekvensbedömningen har samlats i miljökonsekvensbeskrivningen som kompletteras med flera utredningar.

Ecobio ansvarade för MKB-processens förverkligande och konsekvensbedömningar

Ecobios konsulter Masi Mailammi och Inka Voutilainen ansvarade för projektets förvekligande. Mailammi var projektledare och Voutilainen ansvarade för bedömning av de mest betydande miljökonsekvenserna.

”Särskilt nöjd är jag att vi lyckats sammanfatta de väldigt omfattande utredningarna och bedömningarna i en tydlig miljökonsekvensbeskrivning. Jag är också nöjd med lednings- och uppföljningsgruppernas arbete. Ledningsgruppen bestod av statens och kommunens miljöskyddsmyndigheter, och deras höga krav gjorde att bedömningen blev väldigt omfattande. MKB-förfarandets inflytande var märkbart: ett av projektalternativen bedömdes som dåligt enligt konsekvensbedömningen och ersattes med ett nytt alternativ som var bättre för miljön.” – Masi Mailammi, projektledare, Ecobio

Behöver ni hjälp med miljökonsekvensbedömningar? Våra erfarna miljökonsulter hjälper er! Ta kontakt: info@ecobio.fi